Tổng hợp bảng báo giá đèn led ASIA tháng 10 năm 2017 tại Nhà phân phối đèn LED Vinalight (Giá chưa chiết khấu)

Bảng báo giá đèn led búp ASIA

Tên sản phẩmGiáĐường kính/ độ cao
 Đèn led búp Asia 1w nhiều màu ĐT118.000 Ø45/70mm
Đèn led búp Asia 2w as trắng/vàng ĐT2-E1448.000Ø 35/140 mm
Đèn led búp Asia 4w as trắng/vàng ĐT4-E1436.000Ø 35/118 mm
Đèn led búp Asia 3w as trắng/vàng ĐT330.000Ø 50/95mm
Đèn led búp Asia 4w as trắng/vàng ĐT456.000Ø 65/95 mm
Đèn led búp Asia 5w as trắng/vàng ĐT550.000Ø 55/100mm
Đèn led búp Asia 7w as trắng/vàng ĐT764.000Ø 60/100mm
Đèn led búp Asia 9w as trắng/vàng ĐT974.000Ø 70/120 mm
Đèn led búp Asia 12w as trắng/vàng ĐT1294.000Ø 80/135mm
Đèn led búp Asia 15w as trắng/vàng ĐT15130.000Ø 90/170 mm
Đèn led búp Asia 18w as trắng/vàng ĐT18-02210.000Ø 90/200 mm
Đèn led búp Asia 24w as trắng/vàng ĐT24-02270.000Ø 120/225mm
Đèn led búp Asia 36w as trắng/vàng ĐT36-02300.000Ø 120/240mm
Đèn led búp Asia 48w as trắng/vàng ĐT48-02430.000Ø 135/320mm
Đèn led búp Asia 5w as trắng ĐT5E130.000Ø 60/100mm
Đèn led búp Asia 7w as trắng ĐT7E150.000Ø 70/120mm
Đèn led búp Asia 9w as trắng ĐT9E170.000Ø 80/130mm
Đèn led búp Asia 25w as trắng/vàng ĐT25170.000Ø 80/150mm
Đèn led búp Asia 35w as trắng/vàng ĐT2-35250.000Ø 100/180mm
Đèn led búp Asia 45w as trắng/vàng ĐT45320.000Ø 118/210mm
Đèn led búp Asia 55w as trắng/vàng ĐT55400.000Ø 118/225mm

Bảng giá đèn led Panel tròn siêu mỏng Asia

Tên sản phẩmGiáĐường kính/ độ dày
 Đèn led panel siêu mỏng Asia tròn 4w as trắng/vàng PNT484.000 Ø 105/20mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia tròn 6w as trắng/vàng PNT4100.000Ø 120/20 mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia tròn 9w as trắng/vàng PNT4150.000Ø 145/20 mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia tròn 12w as trắng/vàng PNT4180.000Ø 170/20 mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia tròn 115w as trắng/vàng PNT4220.000Ø 200/20 mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia tròn 18w as trắng/vàng PNT4250.000Ø 225/20 mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia tròn 4w as trắng/vàng/trung tính PNT4110.000Ø 95/20 mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia tròn 6w as trắng/vàng/trung tính PNT4130.000Ø 120/20 mm

Bảng giá đèn led Panel vuông siêu mỏng Asia

Tên sản phẩmGiáĐường kính/ độ dày
 Đèn led panel siêu mỏng Asia vuông 6w as trắng/vàng PNV6100.000 Ø 120/20mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia vuông 9w as trắng/vàng PNV9160.000Ø 145/20 mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia vuông 15w as trắng/vàng PNV15220.000Ø 200/20 mm
Đèn led panel siêu mỏng Asia vuông 6w as trắng/vàng/trung tính PNV6-DM140.000Ø 120/20 mm

Bảng giá đèn led Panel khổ lớn Asia

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led panel Asia 300×300 18w as trắng/vàng PNV18400.000300/300mm
Đèn led panel Asia 300×600 24w as trắng/vàng PNV24800.000300/600mm
Đèn led panel Asia 600×600 36w as trắng/vàng PNV361.100.000600/600 mm
Đèn led panel Asia 300×1200 36w as trắng/vàng PNV361.100.000300/1200 mm
Đèn led panel Asia 600×600 48w as trắng/vàng PNV481.300.000600/600 mm
Đèn led panel Asia 600×1200 72w as trắng/vàng PNV722.700.000600/1200 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt vàng – mặt trắng Asia

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần Asia 5w mặt vàng as trắng/vàng MV5-D65100.000 Ø 65/90/47mm
Đèn led âm trần Asia 5w mặt vàng as trắng/vàng MV5-DS110.000Ø 76/110/30 mm
Đèn led âm trần Asia 7w mặt vàng as trắng/vàng MV7-DS130.000Ø 90/120/30 mm
Đèn led âm trần Asia 5w mặt vàng đổi màu as trắng/vàng/trung tính MV5-D65130.000Ø 65/90/47mm
Đèn led âm trần Asia 5w mặt vàng đổi màu as trắng/vàng/trung tính MV5150.000Ø 76/110/30 mm
Đèn led âm trần Asia 7w mặt vàng đổi màu as trắng/vàng/trung tính MV7170.000Ø 90/120/30 mm
Đèn led âm trần Asia 9w mặt vàng đổi màu as trắng/vàng/trung tính MV9220.000Ø 110/145/30 mm
  Đèn led âm trần Asia 5w mặt trắng as trắng/vàng MT5-D65 100.000 Ø 65/90/47mm
 Đèn led âm trần Asia 5w mặt trắng as trắng/vàng MT5-DS 110.000 Ø 76/110/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 7w mặt trắng as trắng/vàng MT7-DS 130.000 Ø 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 5w mặt trắng đổi màu as trắng/vàng/trung tính MT5-D65 130.000Ø 65/90/47mm
 Đèn led âm trần Asia 5w mặt trắng đổi màu as trắng/vàng/trung tính MT5 150.000Ø 76/110/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 7w mặt trắngđổi màu as trắng/vàng/trung tính MT7 170.000Ø 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 9w mặt trắng đổi màu as trắng/vàng/trung tính  MT9 220.000 Ø 110/145/30 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt cong viền vàng/bạc Asia

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần mặt cong Asia 5w viền vàng as trắng/vàng MCV5-DS150.000Ø 76/110/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 7w viền vàng as trắng/vàng MCV7-DS180.000Ø 90/120/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 5w viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MCV5170.000Ø 76/110/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 7w viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MCV7200.000Ø 90/120/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 9w viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MCV9290.000Ø 110/145/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 5w viền bạc as trắng/vàng MCB5-DS150.000Ø 76/110/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 7w viền bạc as trắng/vàng MCB7-DS180.000Ø 90/120/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 5w viền bạc 3 màu as trắng/vàng/trung tính MCB5 170.000Ø 76/110/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 7w viền bạc 3 màu as trắng/vàng/trung tính MCB7 200.000Ø 90/120/30 mm
Đèn led âm trần mặt cong Asia 9w viền bạc 3 màu as trắng/vàng/trung tính MCB9 290.000Ø 110/145/30 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt bạc viền vàng/trắng Asia

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần Asia 5w mặt bạc viền vàng as trắng/vàng MBVDS5170.000Ø 76/110/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 7w mặt bạc viền vàng as trắng/vàng MBVDS7220.000Ø 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 5w mặt bạc viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MBV5190.000Ø 76/110/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 7w mặt bạc viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MBV7240.000Ø 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 9w mặt bạc viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MBV9350.000Ø 110/145/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 5w mặt bạc viền bạc as trắng/vàng MBBDS5170.000Ø 76/110/30 mm
Đèn led âm trần Asia 7w mặt bạc viền bạc as trắng/vàng MBBDS7220.000Ø 90/120/30 mm
   Đèn led âm trần Asia 5w mặt bạc viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MBV5 190.000Ø 76/110/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 7w mặt bạc viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MBV7 240.000Ø 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Asia 9w mặt bạc viền vàng 3 màu as trắng/vàng/trung tính MBV9 350.000Ø 110/145/30 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt kính COB tròn Asia

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần mặt kính COB Asia tròn 7w as trắng/vàng/trung tính MKC7170.000Ø 90/110/60mm
Đèn led âm trần mặt kính COB Asia tròn 7w as trắng/vàng/trung tính MKC7250.000Ø 120/140/65 mm

Bảng giá đèn led âm trần COB vuông Asian

Tên sản phẩmGiáĐường kính/ độ dày
 Đèn led âm trần đơn COB vuông Asia 10w as trắng/vàng AV10240.000 Ø 90/120/50mm
Đèn led âm trần đơn COB vuông Asia 10w as trắng/vàng AV20460.000Ø 200/100/50 mm
Đèn led âm trần đơn COB vuông Asia 10w as trắng/vàng AV30680.000Ø 300/100/50 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt lõm viền vàng Asia

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng Asia 5w as trắng/vàng MLVDS5140.000Ø 76/110/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng Asia 7w as trắng/vàng MLVDS7160.000Ø 90/120/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng Asia 5w 3 màu as trắng/vàng/trung tính MLV5160.000Ø 76/110/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng Asia 7w 3 màu as trắng/vàng/trung tính MLV7180.000Ø 90/120/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng nhạt Asia 5w as trắng/vàng MLGDS5140.000Ø 76/110/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng nhạt Asia 7w as trắng/vàng MLGDS7160.000Ø 90/120/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng nhạt  Asia 5w 3 màu as trắng/vàng/trung tính MLV5180.000Ø 76/110/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền vàng nhạt  Asia 7w 3 màu as trắng/vàng/trung tính MLV7 180.000Ø 90/120/40 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt lõm viền trắng Asia

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần mặt lõm viền trắng Asia 5w as trắng/vàng MLTDS5140.000Ø 76/110/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền trắng Asia 7w as trắng/vàng MLTDS7160.000Ø 90/120/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền trắng Asia 5w 3 màu as trắng/vàng/trung tính MLT5160.000Ø 76/110/40 mm
Đèn led âm trần mặt lõm viền trắng Asia 7w 3 màu as trắng/vàng/trung tính MLT7180.000Ø 90/120/40 mm

Bảng giá đèn led âm trần nhôm đúc mặt mờ Asia

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần nhôm đúc mặt mờ Asia 7w as trắng/vàng/trung tính MDDS7150.000Ø 90/120/40 mm
Đèn led âm trần nhôm đúc mặt mờ Asia 9w as trắng/vàng/trung tính MDDS9170.000Ø 90/120/40 mm
Đèn led âm trần nhôm đúc mặt mờ Asia 12w as trắng/vàng/trung tính MDDS12190.000Ø 110/145/40 mm
Đèn led âm trần nhôm đúc mặt mờ Asia 7w đổi màu trắng/vàng/trung tính MD7180.000Ø 90/120/40 mm
Đèn led âm trần nhôm đúc mặt mờ Asia 9w đổi màu trắng/vàng/trung tính MD9210.000Ø 90/120/40 mm
Đèn led âm trần nhôm đúc mặt mờ Asia 12w đổi màu trắng/vàng/trung tính MD12250.000Ø 110/145/40 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt lõm Asia

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần mặt lõm Asia 5w as trắng/vàng ML5160.000Ø 90/100/50 mm
Đèn led âm trần mặt lõm Asia 7w as trắng/vàng ML7200.000Ø 100/115/50 mm
Đèn led âm trần mặt lõm Asia 9w as trắng/vàng ML9240.000Ø 110/128/65mm
Đèn led âm trần mặt lõm Asia 12w as trắng/vàng ML12260.000Ø 110/128/65 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt phẳng Asia

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần mặt phẳng Asia 7w as trắng/vàng MP5190.000Ø 90/115/45 mm
Đèn led âm trần mặt phẳng Asia 9w as trắng/vàng MP7250.000Ø 110/128/50 mm
Đèn led âm trần mặt phẳng Asia 12w as trắng/vàng MP12270.000Ø 110/128/65mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt mờ Asia

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần mặt mờ Asia 5w as trắng/vàng MM5160.000Ø 76/100/55 mm
Đèn led âm trần mặt mờ Asia 7w as trắng/vàng MM7190.000Ø 90/110/55 mm
Đèn led âm trần mặt mờ Asia 9w as trắng/vàng MM9240.000Ø 100/120/60 mm

Bảng giá đèn led âm trần mặt kính Asia

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/viền/dày
 Đèn led âm trần mặt kính Asia 5w as trắng/vàng MK5160.000Ø 76/100/70 mm
Đèn led âm trần mặt kính Asia 7w as trắng/vàng MK7190.000Ø 90/110/70 mm
Đèn led âm trần mặt kính Asia 9w as trắng/vàng MK9240.000Ø 100/120/80 mm

Bảng giá đèn led ốp nổi tròn – vỏ trắng Asia

Tên sản phẩmGiáĐường kính/ độ dày
 Đèn led ốp nổi Asia tròn 6w as trắng/vàng PNOT6130.000 Ø 120/35mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 12w as trắng/vàng PNOT12220.000Ø 170/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 18w as trắng/vàng PNOT18260.000Ø 220/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 24w as trắng/vàng PNOT24420.000Ø 300/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 6w đổi màu trắng/vàng/trung tính PNOT6-DM180.000Ø 120/35mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 12w đổi màu trắng/vàng/trung tính PNOT12-DM270.000Ø 170/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 18w đổi màu trắng/vàng/trung tính PNOT18-DM350.000Ø 220/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 24w đổi màu trắng/vàng/trung tính PNOT24-DM530.000Ø 300/35 mm

Bảng giá đèn led ốp nổi vuông – vỏ trắng Asia

Tên sản phẩmGiáKích thước/ độ dày
 Đèn led ốp nổi Asia vuông 6w as trắng/vàng PNOT6140.000  120/120/35mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 12w as trắng/vàng PNOT12220.000 170/170/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 18w as trắng/vàng PNOT18260.000 220/220/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 24w as trắng/vàng PNOT24430.000 300/300/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 6w đổi màu trắng/vàng/trung tính PNOT6-DM190.000 120/120/35mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 12w đổi màu trắng/vàng/trung tính PNOT12-DM270.000 170/170/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 18w đổi màu trắng/vàng/trung tính PNOT18-DM350.000 220/220/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 24w đổi màu trắng/vàng/trung tính PNOT24-DM530.000 300/300/35 mm

Bảng giá đèn led ốp nổi tròn- vỏ đen Asia

Tên sản phẩmGiáĐường kính/ độ dày
 Đèn led ốp nổi Asia tròn 6w as trắng/vàng PNOT6D160.000 Ø 120/35mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 12w as trắng/vàng PNOT12D250.000Ø 170/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 18w as trắng/vàng PNOT18D310.000Ø 220/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia tròn 24w as trắng/vàng PNOT24D450.000Ø 300/35 mm

Bảng giá đèn led ốp nổi vuông – vỏ đen Asia

Tên sản phẩmGiáKích thước/ độ dày
 Đèn led ốp nổi Asia vuông 6w as trắng/vàng PNOT6D170.000  120/120/35mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 12w as trắng/vàng PNOT12D250.000 170/170/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 18w as trắng/vàng PNOT18D340.000 220/220/35 mm
Đèn led ốp nổi Asia vuông 24w as trắng/vàng PNOT24D460.000 300/300/35 mm

Bảng giá đèn tuýp led bán nguyệt Asia

Tên sản phẩmGiáD/R/C
Đèn tuýp led bán nguyệt Asia 1,2m 36w as trắng/vàng TLMĐ-1,2310.000 1260/75/25 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt Asia 1,2m 36w 3 màu as trắng/vàng/trung tính TLMĐ-1,2370.0001260/75/25 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt Asia 0,9m 28w as trắng/vàng TLMĐ-0,9270.000900/75/25 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt Asia 0,9m 28w 3 màu as trắng/vàng/trung tính TLMĐ-1,2310.000900/75/25 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt Asia 0.6m 18w as trắng/vàng TLMĐ-0.6220.000600/75/25 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt Asia 0.6m 18w 3 màu as trắng/vàng/trung tính TLMĐ-0.6250.000600/75/25 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt Asia 0.3m 9w as trắng/vàng TLMĐ-0,3150.000300/75/25 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt Asia 0.3m 9w 3 màu as trắng/vàng/trung tính TLMĐ-0,3170.000300/75/25 mm

Bảng giá đèn tuýp led liền máng Asia

Tên sản phẩmGiáD/R/C
Đèn tuýp led T8 liền máng Asia 1,2m 18w as trắng/vàng TLM-T8-1,2220.000 1200/30/35 mm
Đèn tuýp led T8 liền máng Asia 0,6m 9w as trắng/vàng TLM-T8-0,6160.000600/30/35 mm
Đèn tuýp led T5 liền máng Asia 1,2m 18w as trắng/vàng TLM-T5-1,2180.0001200/25/35 mm
Đèn tuýp led T5 liền máng Asia 0.9m 14w as trắng/vàng TLM-T5-0.9160.000910/25/35 mm
Đèn tuýp led T5 liền máng Asia 0.6m 9w as trắng/vàng TLM-T5-0.6130.000600/25/35 mm
Đèn tuýp led T5 liền máng Asia 0.3m 5w as trắng/vàng TLM-T5-0.390.000325/25/35 mm

Bảng giá đèn tuýp led bóng rời thân nhôm – thủy tinh Asia

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn tuýp led bóng rời thân nhôm Asia 1,2m 18w as trắng/vàng TBR-1,2190.000 1200/30/30 mm
Đèn tuýp led bóng rời thân nhôm Asia 0,6m 9w as trắng/vàng TBR-0.6140.000600/30/30 mm
Đèn tuýp led bóng rời thủy tinh Asia 1,2m 18w as trắng/vàng TBR-TT-1,296.0001200/30/30 mm
Đèn tuýp led bóng rời thủy tinh Asia 0,6m 9w as trắng/vàng TBR-TT-0.676.000600/30/30 mm

Bảng giá bộ đèn tuýp led thủy tinh Asia

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn tuýp led thủy tinh Asia 1,2m 18w as trắng/vàng BDTT-1,2m146.000 1230/40/60 mm
Đèn tuýp led thủy tinh Asia 0.6m 9w as trắng/vàng BDTT-0.6m116.000625/40/60 mm

Bảng giá bộ đèn tuýp led thân nhôm Asia

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn tuýp led thân nhôm Asia 1,2m 18w as trắng/vàng BDTN-1,2m240.000 1230/40/60 mm
Đèn tuýp led thân nhôm Asia 0,6m 9w as trắng/vàng BDTN-0.6m180.000625/40/60 mm

Bảng giá máng tuýp led Asia

Tên sản phẩmGiáKích thước/ độ dày
Máng đơn tuýp led 1,2m Asia MĐ1,2-0150.000  1230/40/25mm
Máng đôi tuýp led 1,2m Asia MĐ1,2 – 0280.0001230/40/25 mm
Máng đơn có chóa tuýp led 1,2m Asia MĐC1,2-01110.000 1230/135/66 mm
Máng đôi có chóa tuýp led 1,2m Asia MĐC-1,2-02150.000 1230/170/66 mm
Máng đơn tuýp led 1,2m Asia MĐ0.640.000 625/40/25mm

Bảng báo giá đèn led rọi ASIA

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn led rọi ray Asia 10w vỏ trắng as trắng RT10-01280.000 Ø180/130/70mm
Đèn led rọi ray Asia 20w vỏ trắng as trắng RT20-01380.000Ø 220/160/85 mm
Đèn led rọi ray Asia 30w vỏ trắng as trắng RT30-01520.000Ø 230/160/100 mm
Đèn led rọi ray Asia 10w vỏ đen as trắng RĐ10-01280.000Ø 180/130/70mm
Đèn led rọi ray Asia 20w vỏ đen as trắng RĐ20-01380.000Ø 220/160/85 mm
Đèn led rọi ray Asia 30w vỏ đen as trắng RĐ30-01520.000Ø 230/160/100mm
Đèn led rọi ray Asia 40w vỏ trắng as trắng RTĐ40780.000Ø 215/150/100mm
Đèn led rọi ray Asia 10w vỏ trắng as trắng RT10-02280.000Ø 165/70/95 mm
Đèn led rọi ray Asia 20w vỏ trắng as trắng RT20-02380.000Ø 220/95/120mm
Đèn led rọi ray Asia 30w vỏ trắng as trắng RT30-02520.000Ø 245/100/130 mm
Đèn led rọi ray Asia 10w vỏ đen as trắng RĐ10-02280.000Ø 165/70/95 mm
Đèn led rọi ray Asia 20w vỏ đen as trắng RĐ20-02380.000Ø 220/95/120 mm
Đèn led rọi ray Asia 30w vỏ đen as trắng RĐ30-02520.000Ø 245/100/130 mm
Đèn led rọi ray Asia 10w vỏ trắng as trắng RTĐ10300.000Ø 145/95/70 mm
Đèn led rọi ray Asia 20w vỏ trắng as trắng RTĐ20440.000Ø 185/110/85 mm
Đèn led rọi ray Asia 30w vỏ trắng as trắng RTĐ30580.000Ø 185/110/85 mm

Bảng báo giá đèn led lon gắn trần nổi ASIA

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led lon gắn trần nổi Asia 10w vỏ trắng as trắng/vàng OBT280.000 Ø100/100 mm
Đèn led lon gắn trần nổi Asia 10w vỏ đen as trắng/vàng OBT280.000Ø 100/100 mm

Bảng báo giá đèn led nhà xưởng ASIA

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led nhà xưởng Asia 50w as trắng/vàng ĐX501.400.000 Ø 410/310mm
Đèn led nhà xưởng Asia 100w as trắng/vàng ĐX1002.300.000Ø 500/360 mm
Đèn led nhà xưởng Asia 150w as trắng/vàng ĐX1503.300.000Ø 500/420 mm

Bảng báo giá đèn led đường ASIA

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn led đường Asia 30 – 50w as trắng/vàng ĐĐ-B1Liên hệ Ø 530/310/100 mm
Đèn led đường Asia 80 – 100w as trắng/vàng ĐĐ-B2Liên hệØ 650/310/100  mm
Đèn led đường Asia 120 – 150w as trắng/vàng ĐĐ-B3 Liên hệØ 805/310/100 mm

Bảng báo giá đèn led đường ASIA

Tên sản phẩmGiáD/R/C
Đèn led đường Asia 30 – 50w as trắng/vàng ĐĐ-C1 Liên hệ Ø 540/225/90mm
Đèn led đường Asia 50 – 80w as trắng/vàng ĐĐ-C2 Liên hệØ 605/265/100 mm
Đèn led đường Asia 60 – 100w as trắng/vàng ĐĐ-C3 Liên hệØ 750/280/100 mm
Đèn led đường Asia 90 – 150w as trắng/vàng ĐĐ-C4 Liên hệØ 895/330/140 mm

Bảng báo giá đèn led đường ASIA

Tên sản phẩmGiáD/R/C
Đèn led đường Asia 30 – 50w as trắng/vàng ĐĐ-A1 Liên hệ Ø 580/230/95 mm
Đèn led đường Asia 60 – 100w as trắng/vàng ĐĐ-A2 Liên hệØ 680/235/95 mm
Đèn led đường Asia 90 – 150w as trắng/vàng ĐĐ-A3 Liên hệØ 810/260/100 mm
Đèn led đường Asia 120 – 200w as trắng/vàng ĐĐ-A4 Liên hệØ 980/300/100 mm

Bảng báo giá đèn led pha ASIA

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn led pha Asia 10w as trắng/vàng FL10170.000 125/120/35 mm
Đèn led pha Asia 20w as trắng/vàng FL20280.000180/185/45 mm
Đèn led pha Asia 30w as trắng/vàng FL30380.000225/230/50 mm
Đèn led pha Asia 50w as trắng/vàng FL50480.000275/230/65 mm
Đèn led pha Asia 70w as trắng/vàng FL70800.000360/285/80 mm
Đèn led pha Asia 100w as trắng/vàng FL1001.300.000360/285/80 mm
Đèn led pha Asia 150w as trắng/vàng FL1502.000.000 475/325/95 mm
Đèn led pha Asia 10w nhiều màu FL10230.000125/120/35 mm
Đèn led pha Asia 20w nhiều màu FL20370.000180/185/45 mm
Đèn led pha Asia 30w nhiều màu FL30470.000225/230/50 mm
Đèn led pha Asia 50w nhiều màu FL50590.000275/285/65 mm
 Đèn led pha Asia 10w as trắng/vàng có điều kiển từ xa FL10370.000125/120/35 mm
Đèn led pha Asia 20w as trắng/vàng có điều kiển từ xa FL20570.000180/185/45 mm
Đèn led pha Asia 30w as trắng/vàng có điều kiển từ xa FL30770.000225/230/50 mm

Bảng báo giá đèn led pha ASIA

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn led pha Asia 42w as trắng/vàng FL42760.000 240/110/75 mm
Đèn led pha Asia 84w as trắng/vàng FL841.520.000240/220/75 mm
Đèn led pha Asia 126w as trắng/vàng FL1262.280.000240/330/75 mm
Đèn led pha Asia 168w as trắng/vàng FL1683.040.000240/440/75 mm

Bảng báo giá đèn led pha ASIA

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn led pha Asia 100w as trắng/vàng FL1001.900.000 290/290/80 mm
Đèn led pha Asia 150w as trắng/vàng FL1502.700.000350/35/0/90 mm
Đèn led pha Asia 200w as trắng/vàng FL2003.300.000400/375/120 mm
Đèn led pha Asia 250w as trắng/vàng FL2504.500.000385/435/120 mm
Đèn led pha Asia 300w as trắng/vàng FL3006.500.000475/455/140 mm

Bảng báo giá đèn led âm tường mặt phẳng ASIA

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn led âm tường mặt phẳng Asia 3w as trắng/vàng ATU-01170.000 170/70/55 mm

Bảng báo giá đèn led âm tường mặt lõm nhôm đúc ASIA

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn led âm tường mặt lõm Asia 3w as trắng/vàng ATU-02240.000 150/71/60 mm

Bảng báo giá đèn led chỉ dẫn – đèn sự cố ASIA

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn led chỉ dẫn hướng trái Asia 1 mặt 3w as trắng ET – 01 mặt130.000 350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng phải Asia 1 mặt 3w as trắng EP – 01 mặt130.000350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng lên Asia 1 mặt 3w as trắng EL – 01 mặt130.000350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng xuống Asia 1 mặt 3w as trắng EX – 01 mặt130.000350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng trái, phải  Asia 1 mặt 3w as trắng ETP – 01 mặt130.000350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng trái, phải Asia 2 mặt 3w as trắng ETP – 02 mặt140.000350/25/145mm
Đèn led chỉ dẫn hướng vào trong Asia 1 mặt 3w as trắng EVT – 01 mặt130.000350/25/145mm
Đèn led chỉ dẫn hướng vào trong Asia 2 mặt 3w as trắng EVT – 02 mặt140.000350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng đi xuống cầu thang Asia 1 mặt 3w as trắng EXC – 01 mặt130.000350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng đi lên cầu thang Asia 1 mặt 3w as trắng ECL – 01 mặt130.000350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng nhà vệ sinh Asia 1 mặt 3w as trắng TL – 01 mặt130.000350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng lối thoát Asia 1 mặt 3w as trắng E – 01 mặt130.000350/25/145 mm
Đèn led chỉ dẫn hướng lối thoát Asia 2mặt 3w as trắng EVT – 02mặt140.000350/25/145 mm
Đèn led sự cố Asia 3w as trắng SC – 01 mặt200.000255/40/230 mm

Bảng báo giá đèn led dây sao băng ASIA

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led dây sao băng Asia as trắng/ nhiều màu SB8080.000 800 mm/ cái
Đèn led dây sao băng Asia as trắng/ nhiều màu SB50640.000500 mm/cái x 10 cái/bộ

Bảng báo giá đèn led dây 5050-60 ASIA

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led dây 5050-60 Asia as trắng/ vàng/xanh dương/xanh lam/đỏ  LD5020.000 100 m/ cuộn
Đèn led dây 5050-60 Asia 7 màu  LD50RGB50.000100 m/ cuộn

Bảng báo giá đèn led dây 3014 ASIA

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led dây 3014 Asia nhiều màu LD12-7220.000100 m/ cuộn
Đèn led dây 3014 Asia as trắng/vàng/xanh lam/xanh dương/đỏ LD14-12020.000100 m/ cuộn
Đèn led dây 3014 Asia as trắng/vàng LD14-24020.000100 m/ cuộn

Bảng báo giá đèn led dây 2835 ASIA

Tên sản phẩmGiáKích thước
 Đèn led dây 2835 Asia as trắng/ vàng LD35 – 18060.000100 m/ cuộn