Tổng hợp bảng báo giá đèn led ELV LIGHTING tháng 11 năm 2017 tại Đèn LED Vinalight (Giá chưa chiết khấu)

Bảng báo giá đèn led downlight âm trần ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led downlight âm trần ELV 4w 1 màu VLED2504  135.000  75/90/52 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 4w 3 màu VLED2504  135.000  75/90/52 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 8w 1 màu VLED3508  200.000  90/110/52 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 8w 3 màu VLED3508  200.000  90/110/52 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 12W 1 màu VLED4012  280.000  125/145/52 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 12w 3 màu VLED4012  280.000  125/145/52 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 4w 1 màu VLED2504-M  110.000  75/95/40 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 8w 1 màu VLED3508-M  150.000  90/120/40 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 12w 1 màu VLED4012-M  200.000  125/145/40 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 18w 1 màu VLED2504-M  310.000  145/180/40 mm
 Đèn led downlight âm trần vuông ELV 6w 1 màu VL06-100-VMA  160.000  100/110 mm
 Đèn led downlight âm trần vuông ELV 1  màu 12w VL12-140-VMA  250.000  140/155 mm
 Đèn led downlight âm trần vuông ELV 18w 1 màu VL18-165-VMA  350.000  165/180 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 18w 1 màu VLED6018  415.000  145/180/52 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 7w 1 màu CEA1301F  215.000  85/105/60 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 7w 3 màu CEA1301F  280.000  85/105/60 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV  9w 1 màu CEA13501F  265.000  95/115/60 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV  9w 1 màu CEA13501F  325.000  95/115/60 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 9w 1 màu CEA14R01/J  1.250.000  118/128/72 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 15w 1 màu CEA16R01/J  1.450.000  138/153/82 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV  9w 1 màu CEA14R03/J  1.250.000  118/128/72 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 15w 1 màu CEA16R03/J  1.450.000  138/153/82 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 7w 1 màu CEA12501  850.000  85/97/70 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 11w 1 màu CEA1401  1.450.000  118/128/85 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 15w 1 màuCEA1601  1.950.000  145/156/100 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 21w 1 màu CEA1601  145/156/100 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 8w 1 màu ELV0901A  860.000  92/100/87 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 13w 1 màu ELV0901A  990.000  92/100/87 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 13w 1 màu ELV0902A  1.250.000  102/110/97 mm
 Đèn led downlight âm trần ELV 18w 1 màu ELV0902A  1.450.000  102/110/97 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi ELV Lighting

(tháng 10 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led ốp trần nổi ELV 8w tròn VL08-120-TMN  210.000  Ø120/ H52 mm
Đèn led ốp trần nổi ELV 15w tròn VL15-170-TMN  310.000  Ø170/ H52 mm
Đèn led ốp trần nổi ELV 22w tròn VL22-225-TMN  425.000  Ø225/ H52 mm
Đèn led ốp trần nổi ELV 8w tròn VL30-300-TMN  580.000  Ø300/ H52 mm
Đèn led ốp trần nổi ELV 8w vuông VL08-120-VMN  210.000  120/120/25 mm
Đèn led ốp trần nổi ELV 15w vuông VL15-170-VMN  280.000  170/170/25 mm
Đèn led ốp trần nổi ELV 22w vuông VL22-225-VMN  425.000  225/225/25 mm
Đèn led ốp trần nổi ELV 25w vuông VL30-300-VMN  580.000  300/300/25 mm

Bảng báo giá đèn led Ceiling thay đổi góc chiếu ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/Mặt/Độ dày
 Đèn led downlight âm trần ELV 6w  CET2322/R DW 270.000  Ø75/85/50 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 6w CET2322/R BK  270.000  Ø75/85/50 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 9w/12w CET2324/R DW  400.000  Ø95/109/60 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 9w/12w CET2324/R BK  400.000  Ø95/109/60  mm
Đèn led downlight âm trần ELV 14w CET2326/R DW  570.000  Ø120/138/68   mm
Đèn led downlight âm trần ELV 14w CET2326/R BK  570.000  Ø120/138/68   mm
Đèn led downlight âm trần ELV 5w CET2310S  310.000  Ø60/71/48   mm
Đèn led downlight âm trần ELV 7w  CET2310  580.000  Ø75/85/62  mm
Đèn led downlight âm trần ELV 5w as vàng VL2705S  125.000  Ø75/85/65 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 10w as vàng VL2705  Ø95/110/75  mm
Đèn led downlight âm trần ELV 7w/12w ELV2704  297.000-342.000  Ø75/85/65 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 7w/12w ELV2706 297.000-342.000 Ø75/85/65 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 7w/12w ELV2708  360.000-450.000  Ø75/85/65  mm
Đèn led downlight âm trần ELV 7w/12w ELV2710 360.000-450.000  Ø75/85/65  mm
Đèn led downlight âm trần ELV 9w CEJ1075E  Ø75/85/114  mm
Đèn led downlight âm trần ELV 12w CEJ1080E  Ø80/93/115 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 9w CEJ2075E  Ø75/85/114 mm
Đèn led downlight âm trần ELV 12w CEJ2080E Ø80/93/115 mm

Bảng báo giá chóa đèn led (không bao gồm bóng, chấn lưu) ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/Mặt/Độ dày
Chóa đèn led dowlight âm trần ELV CST1109 120.000  Ø75/82/80 mm
Chóa đèn led dowlight âm trần ELV CST1201  105.000  Ø75/86/105 mm
Chóa đèn led dowlight âm trần ELV CST1202  113.000  Ø75/86/105 mm
Chóa đèn led dowlight âm trần ELV CST1112  65.000  Ø86/105/55mm
Chóa đèn led dowlight âm trần ELV CST1132  70.000  Ø80/104/62 mm
Chóa đèn led dowlight âm trần ELV CST1308B  86.000  Ø75/85/59 mm
Chóa đèn led dowlight âm trần ELV CST1316  211.000  Ø110/128/97 mm
Chóa đèn led dowlight âm trần ELV CST1602  230.000  Ø88/96/55 mm

Bảng báo giá đèn led rọi âm trần ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/Mặt/Độ dày
Đèn led rọi âm trần ELV 8w ELV0101A 1.050.000  Ø72/80/95 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 13w ELV0101A  1.150.000  Ø75/86/105 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 8w ELV0101E  1.050.000  Ø75/86/105 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 13w ELV0101E  1.150.000  Ø75/86/105 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 8w ELV0401B  1.050.000  Ø75/85/101 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 13w ELV0101B  1.150.000  Ø75/85/101 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 8w ELV0401C  1.050.000  Ø75/85/101mm
Đèn led rọi âm trần ELV 13w ELV0401C  1.150.000  Ø75/85/101 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 8w ELV0702A  985.000  Ø100/110/134 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 13w ELV0702A  1.150.000  Ø100/110/134 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 2*8w ELV0702B  1.950.000  Ø100/204/134 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 2*13w ELV0702B  2.050.000  Ø100/204/134 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 8w ELV0703A  985.000  Ø100/110/134 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 13w ELV0703A  1.150.000  Ø100/110/134 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 8w ELV0703B  1.950.000  Ø100/204/134 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 13w ELV0703B  2.250.000  Ø100/204/134 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 18w ELV0702C  Ø100/110/132 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 18w ELV0702D  Ø100/110/128 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 18w ELV0703C  Ø110/110/132 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 18w ELV0703D  Ø110/110/132 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 23w ELV0704A  Ø105/115/135 mm
Đèn led rọi âm trần ELV 18w ELV0704B  Ø105/115/135 mm

Bảng báo giá đèn led downlight âm trần COB ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/Mặt/Độ dày
Đèn led downlight âm trần đơn COB ELV 7w ELV801F 342.000  Ø 95/112/72 mm
Đèn led downlight âm trần đơn COB ELV 1*12w ELV801F  420.000  Ø 95/112/72 mm
Đèn led downlight âm trần đơn COB ELV 1*7w ELV801E-M  325.000  Ø 75/92/72 mm
Đèn led downlight âm trần đơn COB ELV 1*12w ELV801E-M  409.000  Ø 75/92/72 mm
Đèn led downlight âm trần đơn COB ELV 2*7w ELV802F  692.000  Ø 200/210/72 mm
Đèn led downlight âm trần đôi COB ELV 2*12w ELV802F  850.000  Ø 200/210/72 mm
Đèn led downlight âm trần đôi COB ELV 2*12w ELV802E-M  825.000  Ø 160/175/72 mm
Đèn led downlight âm trần đôi COB ELV 2*7w ELV802E-M  659.000  Ø 160/175/72 mm
Đèn led downlight âm trần 3 COB ELV 3*7w ELV803F  1.042.000  Ø 270/280/72 mm
Đèn led downlight âm trần 3 COB ELV 3*12w ELV803F  1.215.000  Ø 270/280/72 mm
Đèn led downlight âm trần 3 COB ELV 3*7w ELV803E-M  992..000  Ø 240/260/72 mm
Đèn led downlight âm trần 3 COB ELV 3*12w ELV803E-M  1.192.000  Ø 240/260/72 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T5 ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn tuýp led T5 ELV 16w 1,2m ELV1216-T5 145.000  1200 mm
Đèn tuýp led T5 ELV 11w 0.9m ELV0911-T5  135.000  900 mm
Đèn tuýp led T5 ELV 7w 0.6m ELV0607-T5  125.000  600 mm
Đèn tuýp led T5 ELV 5w 0.3m ELV0305-T5  105.000  300 mm
Đèn tuýp led T5 ELV 18w 1.2m ELV1218-T5  175.000  1200 mm
Đèn tuýp led T5 ELV 14w 0.9m ELV0914-T5  165.000  900 mm
Đèn tuýp led T5 ELV 9w 0.6m ELV0609-T5  150.000  600 mm
Đèn tuýp led T5 ELV 5w 0.3m ELV0305-T5  135.000  300 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T8 ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn tuýp led T8 ELV 22w 1,2m VL1200-T8 22W 200.000  1200 mm
Đèn tuýp led T8 ELV 12w 0.6m VL0600-T8 12W  135.000  600 mm
Đèn tuýp led T8 ELV 18w 1.2m ELV1218-T8  115.000  1200 mm
Đèn tuýp led T8 ELV 9w 0.6m ELV0906-T8  90.000  600 mm

Bảng báo giá đèn led panel ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led panel ELV 40w VL40-6060  600x600x10
Đèn led panel ELV 40w VL40-3012  300x1200x10 mm
Đèn led panel ELV 48w VL48-6060  600x600x10 mm
Đèn led panel ELV 48w VL48-3012  300x1200x10 mm
Đèn led panel ELV 54w VL54-6060  600x600x10 mm
Đèn led panel ELV 54w VL54-3012  300x1200x10 mm

Bảng báo giá đèn led chiếu rọi – track light ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led chiếu rọi ELV 12w ELV004S (ELV-T012) 430.000  Ø 70/190mm
Đèn led chiếu rọi ELV 20w ELV-T020  690.000 Ø 90/120 mm
Đèn led chiếu rọi ELV 40w ELV-T040  870.000 Ø 90/120 mm
Đèn led chiếu rọi ELV 12w ELV-T1275  365.000 Ø 75/103/185 mm
Đèn led chiếu rọi ELV 20w ELVT-20114  850.000 Ø 114/110/270mm
Đèn led chiếu rọi ELV 30w ELVT-30114  950.000 Ø 114/110/270 mm
Đèn led chiếu rọi ELV 26w ELV-T2692  2.100.000 Ø93/120/157mm
Đèn led chiếu rọi ELV 30w ELV-T3092  2.310.000 Ø 93/120/157mm
Đèn led chiếu rọi ELV 23w ELV-0805S Ø 93/120/157mm
Đèn led chiếu rọi ELV 28w ELV-0805S Ø 93/120/157mm
Đèn led chiếu rọi ELV 35w CEL6266C Ø 94/216mm
Đèn led chiếu rọi ELV 35w CEL6288C Ø 124/159/223mm
Đèn led chiếu rọi ELV 9w CEL9106C  1.050.000 Ø 71/185 mm
Đèn led chiếu rọi ELV 12w CEL9101C  1.450.000 Ø 60/192mm
Đèn led chiếu rọi ELV 12w CEL9120C  1.250.000 Ø 91/226mm
Đèn led chiếu rọi ELV 18w CEL9264  1.450.000 Ø 65/85/160mm

Bảng báo giá thanh ray và phụ kiện ELV Lighting

Màu sắc sản phẩm: Trắng/đen/xám

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Thanh ray ELV  1m T2 165.000  1000 mm
Thanh ray ELV  1,5m T2  235.000  1500 mm
Thanh ray ELV  2m T2  310.000  200 mm
Nối thẳng ray T2  46.000
Nối góc ray T2  56.000
Nguồn ray T2
Nối chữ thập ray T2
Nối chữ T ray T2
Nối uốn góc ray T2
Đầu bịt ray T2
Thanh ray 1m T3  220.000
Thanh ray 1,5m T3  325.000
Thanh ray 2m T3  435.000
Nối thẳng ray T3  67.000
Nối góc ray T3  80.000
Nguồn ray T3
Nối chữ thập rayT3
Nối chữ T ray T3
Nối uốn góc ray T3
Đầu bịt ray T3

Bảng báo giá đèn led thả bàn ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led thả bàn ELV 30w CEB0812B 2.050.000  1200/74/H85 mm
Đèn led thả bàn ELV 30w + 15w CEB0812B  1200/78/H102mm
Đèn led thả bàn ELV 30w CEB0712F-B  1.395.000  1200/64/H30 mm
Đèn led thả bàn ELV 30w CEB1012F-B  1.495.000  1200/95/H40   mm

Bảng báo giá đèn led âm sàn ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led âm sàn IP67 ELV 1*3w 12V/24V VL21028 915.000  Ø 50/H65 mm
Đèn led âm sàn IP67 ELV 3*3w 12V/24V VL23582  1.950.000  Ø 108/H68 mm
Đèn led âm sàn IP67 ELV 6*1w 12V/24V VL16628  3.050.000  Ø 165/H83mm
Đèn led âm sàn IP67 ELV 6*3w 12V/24V VL26628  3.050.000  Ø  165/H83 mm

Bảng báo giá đèn led âm nước ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led âm nước IP68 ELV 1*3w 12V/24V VL21394 1.650.000  Ø 68/H73 mm
Đèn led âm nước IP68 ELV 3*3w 12V/24V VL21694  2.850.000  Ø 118/H85 mm
Đèn led âm nước IP68 ELV 6*1w 12V/24V VL16794  3.850.000  Ø 162/H65mm
Đèn led âm nước IP68 ELV 6*3w 12V/24V VL26794  4.050.000  Ø  162/H65 mm
Đèn led âm nước IP68 ELV 3*3w 12V/24V VL23090  1.950.000  Ø  92/H70 mm
Đèn led âm nước IP68 ELV 12*1w 12V/24V VL121895  5.150.000  Ø  160 mm

Bảng báo giá bóng đèn ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Bóng đèn led ELV 6w VL6-MR16-B 190.000  Ø 50/H54 mm
Bóng đèn led ELV 6w VL6-MR16-W  210.000  Ø 50/H57 mm
Bóng đèn led ELV 6w VL6-GU10-B  190.000  Ø 50/H54 mm
Bóng đèn led ELV 6w VL6-GU10-W  225.000  Ø 50/H57 mm
Bóng đèn led ELV 4w CEGB16-2*2W  275.000  Ø 50/H51 mm
Bóng đèn led ELV 7w CEGC16-1*7W  350.000  Ø 50/H51 mm

Bảng báo giá đèn led dây ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led dây IP65 ELV  8w VL3528-180-220 110.000  100m/cuộn
Đèn led dâyIP65 ELV  14.4w ELV5050-60-220  200.000 100m/cuộn
Đèn led dây IP20 ELV  14.4w VL5050-60-12/24  291.000 100m/cuộn
Đèn led dây IP65 ELV  14.4w VL5050-60-12/24  326.000  100m/cuộn
Đèn led dây IP68 ELV  14.4w VL5050-60-12/24  100m/cuộn
Đèn led dây IP20 ELV  7.2w VL5050-30-12/24  184.000  100m/cuộn
Đèn led dây IP65 ELV  7.2w VL5050-30-12/24  220.000  100m/cuộn
Đèn led dây IP68 ELV  7.2w VL5050-30-12/24  100m/cuộn
Đèn led dây IP20 ELV  4.8w VL3528-60-12/24  184.000  100m/cuộn
Đèn led dây IP65 ELV  4.8w VL3528F-60-12/24  220.000  100m/cuộn
Đèn led dây IP68 ELV  4.8w VL3528F-60-12/24  100m/cuộn

Bảng báo giá đèn led chân tường ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/viền/độ dày
Đèn led chân tường IP20 ELV CEQ11011/VL11011 230.000  94×94 mm
Đèn led chân tường IP20 ELV CEQ11003/VL11003  230.000  104/120/46 mm
Đèn led chân tường IP20 ELV CEQ11013/VL11013  230.000  86/94/94 mm
Đèn led chân tường IP20 ELV CEQ11015/VL11015  230.000  86/94/94 mm

Bảng báo giá đèn led cắm cỏ – đèn chân tường ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led cắm cỏ IP65 ELV  3*3w VL523090 1.650.000  Ø 96 mm
Đèn led cắm cỏ IP65 ELV  3*3w VL50000  875.000  Ø 96 mmn
Đèn led cắm cỏ IP65 ELV  5*3w VL532205  2.495.000  Ø108/H380 mm
Đèn led cắm cỏ IP65 ELV  20w VLF20150  1.325.000  175/150/H57 mm
Đèn led chân tường IP65 ELV 3w VL760981  1.135.000  145/145/H68 mm
Đèn led chân tường IP65 ELV 3w VL760781  1.135.000  95/95/H80 mm
Đèn led chân tường IP65 ELV 3w VL2010S  1.135.000 Ø 80/H61 mm
Đèn led chân tường IP65 ELV 3w VL2010R  1.135.000  80/80/H61 mm

Bảng báo giá đèn led sân vườn ELV Lighting

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led sân vườn IP65 ELV  8w 003121-30 1.650.000  120/120/H300 mm
Đèn led sân vườn IP65 ELV 8w 013104-80  2.150.000  150/150/H800 mmn
Đèn led sân vườn IP65 ELV 6w 026081-80  2.150.000  240/H800 mm
Đèn led sân vườn IP65 ELV  006081-80  1.650.000  240/H800 mm
Đèn led sân vườn IP65 ELV 026081-30  1.650.000  240/H300 mm
Đèn led sân vườn IP65 ELV  006081  1.150.000  240/H300 mm