GỌI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT

VINALIGHT HÀ NỘI

Hà Nội 1 : 0989.043.239

Hà Nội 2 : 0904.678.922

Hà Nội 3 : 0982.051.651

Hà Nội 4 : 0912.595.868

Hà Nội 5 : 0936.515.888

VINALIGHT SÀI GÒN

Sài Gòn 1 : 0909.961.962

Sài Gòn 2 : 0964.611.699

KHIẾU NẠI DỊCH VỤ

Mr. Toán: 0989.487.999

ĐÈN LED ÂM TRẦN

Giảm giá!
Original price was: 165.000 ₫.Current price is: 95.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 174.000 ₫.Current price is: 100.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 194.000 ₫.Current price is: 111.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 185.000 ₫.Current price is: 106.000 ₫.

ĐÈN LED ỐP TRẦN

Giảm giá!
Original price was: 503.000 ₫.Current price is: 326.900 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 518.000 ₫.Current price is: 336.700 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 367.000 ₫.Current price is: 238.500 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 413.000 ₫.Current price is: 268.500 ₫.

ĐÈN TUÝP LED

Giảm giá!
Original price was: 136.400 ₫.Current price is: 89.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 69.000 ₫.Current price is: 45.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 237.600 ₫.Current price is: 143.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 132.000 ₫.Current price is: 86.000 ₫.

ĐÈN LED PANEL

Giảm giá!
Original price was: 310.000 ₫.Current price is: 201.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 349.000 ₫.Current price is: 226.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 489.000 ₫.Current price is: 317.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 510.000 ₫.Current price is: 331.500 ₫.

ĐÈN LED BÚP

Giảm giá!
Original price was: 24.000 ₫.Current price is: 15.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 38.500 ₫.Current price is: 25.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 391.000 ₫.Current price is: 254.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 470.000 ₫.Current price is: 306.000 ₫.

ĐÈN RỌI RAY

Giảm giá!
Original price was: 180.000 ₫.Current price is: 130.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 270.600 ₫.Current price is: 176.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 195.000 ₫.

ĐÈN LED DÂY

Giảm giá!
Original price was: 8.500.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 44.000 ₫.Current price is: 29.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 72.600 ₫.Current price is: 47.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 44.000 ₫.Current price is: 29.000 ₫.

ĐÈN SOI TRANH

Giảm giá!
Original price was: 312.400 ₫.Current price is: 203.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 484.000 ₫.Current price is: 315.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.010.000 ₫.Current price is: 657.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 389.000 ₫.Current price is: 280.000 ₫.

ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM

Giảm giá!
Original price was: 1.450.000 ₫.Current price is: 1.300.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.450.000 ₫.Current price is: 1.300.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.340.000 ₫.Current price is: 1.200.000 ₫.

ĐÈN LED PHA

Giảm giá!
Original price was: 301.400 ₫.Current price is: 241.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 4.730.000 ₫.Current price is: 3.075.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.750.000 ₫.Current price is: 1.140.000 ₫.

ĐÈN LED XƯỞNG

Giảm giá!
Original price was: 4.730.000 ₫.Current price is: 3.075.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.784.000 ₫.Current price is: 2.460.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.333.000 ₫.Current price is: 2.166.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.783.000 ₫.Current price is: 1.810.000 ₫.

ĐÈN BÀN HỌC

Giảm giá!
Original price was: 376.200 ₫.Current price is: 245.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 297.000 ₫.Current price is: 193.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 310.200 ₫.Current price is: 202.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 242.000 ₫.Current price is: 157.000 ₫.

ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ

Giảm giá!
Original price was: 240.000 ₫.Current price is: 156.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 130.000 ₫.Current price is: 84.500 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 97.500 ₫.

ĐÈN LED ÂM SÀN

ĐÈN SÂN VƯỜN

Giảm giá!
Original price was: 2.100.000 ₫.Current price is: 1.323.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.290.000 ₫.Current price is: 903.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.850.000 ₫.Current price is: 1.073.000 ₫.

ĐÈN CHỈ DẪN & ĐÈN SỰ CỐ

ĐÈN CẢM ỨNG

Giảm giá!
Original price was: 477.400 ₫.Current price is: 310.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 409.200 ₫.Current price is: 266.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 572.000 ₫.Current price is: 372.000 ₫.

ĐÈN LED THANH

ĐÈN CHỐNG THẤM & CHỐNG BỤI

QUẠT TRẦN ĐÈN

Giảm giá!
Original price was: 4.700.000 ₫.Current price is: 3.055.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 5.100.000 ₫.Current price is: 3.315.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 5.100.000 ₫.Current price is: 3.315.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 5.900.000 ₫.Current price is: 3.835.000 ₫.