GỌI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT

VINALIGHT HÀ NỘI

Hà Nội 1 : 0989.043.239

Hà Nội 2 : 0904.678.922

Hà Nội 3 : 0982.051.651

Hà Nội 4 : 0912.595.868

Hà Nội 5 : 0936.515.888

VINALIGHT SÀI GÒN

Sài Gòn 1 : 0909.961.962

Sài Gòn 2 : 0964.611.699

KHIẾU NẠI DỊCH VỤ

Mr. Toán: 0989.487.999

ĐÈN LED ÂM TRẦN

Giảm giá!
Giá gốc là: 165.000 ₫.Giá hiện tại là: 95.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 174.000 ₫.Giá hiện tại là: 100.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 194.000 ₫.Giá hiện tại là: 111.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 185.000 ₫.Giá hiện tại là: 106.000 ₫.

ĐÈN LED ỐP TRẦN

Giảm giá!
Giá gốc là: 503.000 ₫.Giá hiện tại là: 326.900 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 518.000 ₫.Giá hiện tại là: 336.700 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 367.000 ₫.Giá hiện tại là: 238.500 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 413.000 ₫.Giá hiện tại là: 268.500 ₫.

ĐÈN TUÝP LED

Giảm giá!
Giá gốc là: 136.400 ₫.Giá hiện tại là: 89.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 69.000 ₫.Giá hiện tại là: 45.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 237.600 ₫.Giá hiện tại là: 143.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 132.000 ₫.Giá hiện tại là: 86.000 ₫.

ĐÈN LED PANEL

Giảm giá!
Giá gốc là: 310.000 ₫.Giá hiện tại là: 201.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 349.000 ₫.Giá hiện tại là: 226.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 489.000 ₫.Giá hiện tại là: 317.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 510.000 ₫.Giá hiện tại là: 331.500 ₫.

ĐÈN LED BÚP

Giảm giá!
Giá gốc là: 24.000 ₫.Giá hiện tại là: 15.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 38.500 ₫.Giá hiện tại là: 25.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 391.000 ₫.Giá hiện tại là: 254.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 470.000 ₫.Giá hiện tại là: 306.000 ₫.

ĐÈN RỌI RAY

Giảm giá!
Giá gốc là: 750.000 ₫.Giá hiện tại là: 490.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 404.800 ₫.Giá hiện tại là: 263.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 380.000 ₫.Giá hiện tại là: 247.000 ₫.

ĐÈN LED DÂY

Giảm giá!
Giá gốc là: 8.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.500.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 44.000 ₫.Giá hiện tại là: 29.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 72.600 ₫.Giá hiện tại là: 47.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 44.000 ₫.Giá hiện tại là: 29.000 ₫.

ĐÈN SOI TRANH

Giảm giá!
Giá gốc là: 312.400 ₫.Giá hiện tại là: 203.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 484.000 ₫.Giá hiện tại là: 315.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 1.010.000 ₫.Giá hiện tại là: 657.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 389.000 ₫.Giá hiện tại là: 280.000 ₫.

ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM

Giảm giá!
Giá gốc là: 1.140.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.030.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 2.050.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.850.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 1.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.750.000 ₫.

ĐÈN LED PHA

Giảm giá!
Giá gốc là: 1.980.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.290.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 700.000 ₫.Giá hiện tại là: 455.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 480.000 ₫.Giá hiện tại là: 312.000 ₫.

ĐÈN LED XƯỞNG

Giảm giá!
Giá gốc là: 4.730.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.075.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 3.784.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.460.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 3.333.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.166.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 2.783.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.810.000 ₫.

ĐÈN BÀN HỌC

Giảm giá!
Giá gốc là: 376.200 ₫.Giá hiện tại là: 245.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 297.000 ₫.Giá hiện tại là: 193.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 310.200 ₫.Giá hiện tại là: 202.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 242.000 ₫.Giá hiện tại là: 157.000 ₫.

ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ

Giảm giá!
Giá gốc là: 240.000 ₫.Giá hiện tại là: 156.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 130.000 ₫.Giá hiện tại là: 84.500 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 150.000 ₫.Giá hiện tại là: 97.500 ₫.

ĐÈN LED ÂM SÀN

ĐÈN SÂN VƯỜN

Giảm giá!
Giá gốc là: 2.080.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.456.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 168.000 ₫.Giá hiện tại là: 110.000 ₫.

ĐÈN CHỈ DẪN & ĐÈN SỰ CỐ

ĐÈN CẢM ỨNG

Giảm giá!
Giá gốc là: 281.600 ₫.Giá hiện tại là: 183.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 214.000 ₫.Giá hiện tại là: 140.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 609.400 ₫.Giá hiện tại là: 396.000 ₫.

ĐÈN LED THANH

ĐÈN CHỐNG THẤM & CHỐNG BỤI

QUẠT TRẦN ĐÈN

Giảm giá!
Giá gốc là: 4.700.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.055.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 5.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.315.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 5.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.315.000 ₫.
Giảm giá!
Giá gốc là: 5.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.835.000 ₫.