Tổng hợp bảng báo giá đèn led KINGLED tháng 4 năm 2018 tại Đèn LED Vinalight (Chưa chiết khấu)

Bảng báo giá đèn led âm trần tán quang Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần Kingled as vàng 6w DL-6-T100-V 120.000 76/100/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trắng 6w DL-6-T100-T 120.00076/100/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trung tính 6w DL-6-T100-TT 120.00076/100/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as 3 màu 6w DL-8-T100-V 140.00076/100/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as vàng 8w DL-8-T120-V 155.000 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trắng 8w DL-8-T120-T 155.000 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trung tính 8w DL-8-T120-TT 155.000 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as ba màu 8w DL-8-T120-DM 200.000 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as ba màu 8w DL-8-T120-DIM 200.000 90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as vàng 12w DL-12-T140-V 200.000 110/140/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trắng 12w DL-12-T140-T200.000 110/140/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trung tính 12w DL-12-T140-TT200.000 110/140/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as ba màu 12w DL-12-T140-DM 300.000 110/140/30 mm

 Bảng báo giá đèn led panel tròn – vuông Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led panel Kingled 6w tròn as vàng PL-6-T120-V 145.000 105/120/21 mm
 Đèn led panel Kingled 6w tròn as trắng PL-6-T120-T 145.000105/120/21 mm
 Đèn led panel Kingled 6w vuông as vàng PL-6-V120-V 145.000105/120/21 mm
 Đèn led panel Kingled 6w vuông as trắng PL-6-V120-T 145.000105/120/21 mm
 Đèn led panel Kingled 9w tròn as vàng PL-9-T155-V200.000130/150/21 mm
Đèn led panel Kingled 9w tròn as trắng PL-9-T155-T200.000130/150/21 mm
 Đèn led panel Kingled 9w vuông as vàng PL-9-V155-V200.000130/150/21 mm
Đèn led panel Kingled 9w vuông as trắng PL-9-V155-T200.000130/150/21 mm
 Đèn led panel Kingled 12w tròn as vàng PL-12-T176-V 220.000 160/176/21 mm
 Đèn led panel Kingled 12w tròn as trắng PL-12-T176-T 220.000 160/176/21 mm
 Đèn led panel Kingled 12w vuông as vàng PL-12-V176-V 220.000 160/176/21 mm
 Đèn led panel Kingled 12w vuông as trắng PL-12-V176-T 220.000 160/176/21 mm
 Đèn led panel Kingled 16w tròn as vàng PL-16-T200-V 270.000 180/200/21 mm
 Đèn led panel Kingled 16w tròn as trắng PL-16-T200-T 270.000 180/200/21 mm
 Đèn led panel Kingled 16w vuông as vàng PL-16-V200-V 270.000 180/200/21 mm
 Đèn led panel Kingled 16w vuông as trắng PL-16-V200-T 270.000 180/200/21 mm
 Đèn led panel Kingled 20w tròn as vàng PL-20-T230-V 320.000 210/230/21 mm
 Đèn led panel Kingled 20w tròn as trắng PL-20-T230-T 320.000 210/230/21 mm
 Đèn led panel Kingled 20w vuông as vàng PL-20-V230-V 320.000 210/230/21 mm
  Đèn led panel Kingled 20w vuông as trắng PL-20-V230-T 320.000 210/230/21 mm

 Bảng báo giá đèn led panel hộp Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét
 Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 36w PL-36-3060 615.000 280*580 mm
Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 45w PL-45-30120 850.000280*1180 mm
Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 45w PL-45-6060 800.000 580*580 mm
Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 90w PL-90-3060 1.700.000 580*1180 mm

 Bảng báo giá đèn led panel tấm mỏng Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét
 Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 48w PL-48-30120 868.000 280*1180 mm
Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 48w PL-48-6060 868.000580*580 mm
 Phụ kiện tai cài 50.000
 Phụ kiện thả cáp 80.000

 Bảng báo giá đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as vàng 3w DLR-3-T85-V 160.000 76/85/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as trắng 3w trắng DLR-3-T85-T 160.00076/85/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as vàng 5w DLR-5-T95-V 230.000 85/95/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as trắng 5w trắng DLR-5-T95-T 230.000 85/95/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as vàng 7w DLR-7-T110-V 290.000 90/110/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as trắng 7w trắng DLR-7-T110-T 290.000 90/110/40 mm

 Bảng báo giá đèn led âm trần rọi COB spotlight Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 6w DLR-6-T82-V 170.000 76/82/61mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 6w DLR-6-T82-T 170.00076/82/61 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 6w DLR-6-T82-TT 170.00076/82/61 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 16w DLR-16-T110-T 319.000 90/110/87 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 16w DLR-16-T110-V319.000 90/110/87 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 16w DLR-7-T110-TT319.000 90/110/87 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 10w DLR-10-T115-V 320.000 100/115/68 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 10w DLR-10-T115-T 320.000 100/115/68 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 10w DLR-10-T115-TT 320.000  100/115/68 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 20w DLR-20-T145-V 454.000  130/145/82 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 20w DLR-20-T145-T 454.000  130/145/82 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 20w DLR-20-T145-TT 454.000  130/145/82 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 30w DLR-30-T180-V 650.000  170/180/88 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 30w DLR-30-T180-T 650.000  170/180/88 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 30w DLR-30-T180-TT 650.000  170/180/88 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 10w DLR-10-V115-V 320.000  100/115/68 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 10w DLR-10-V115-T 320.000 100/115/68  mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 10w DLR-10-V115-TT 320.000  100/115/68 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 20w DLR-20-V145-V 454.000 130/145/82 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 20w DLR-20-V145-T 454.000  130/145/82 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 20w DLR-20-V145-TT 454.000  130/145/82 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 30w DLR-30-V180-V 650.000 170/180/88 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 30w DLR-30-V180-T 650.000  170/180/88 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 30w DLR-30-V180-TT 650.000  170/180/88 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần rọi Grilllight Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as vàng 1*10w GL-1*10-V120-V 470.000 100/120/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trắng 1*10w GL-1*10-V120-T 470.000 100/120/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trung tính 1*10w GL-1*10-V120-TT 470.000 100/120/90mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as vàng 2*10w GL-2*10-V227-V 878.000 210/227/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trắng 2*10w GL-2*10-V227-T 878.000 210/227/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trung tính 2*10w GL-2*10-V227-TT 878.000 210/227/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as vàng 3*10w GL-3*10-V334-V 1.280.000 325/334/120 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trắng 3*10w GL-3*10-V334-T 1.280.000 325/334/120 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trung tính 3*10w GL-3*10-V334-TT 1.280.000 325/334/120 mm

Bảng báo giá đèn led ống bơ Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/dày
 Đèn led ống bơ Kingled 7w as trắng vỏ trắng ORD-7-T-T 360.000 87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 7w as trắng vỏ đen ORD-7-T-D 360.000 87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 7w as vàng vỏ trắng ORD-7-V-T 360.000 87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 7w as vàng vỏ đen ORD-7-V-D 360.000 87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 12w as trắng vỏ trắng ORD-12-T-T 510.000 115/140 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 12w as trắng vỏ đen ORD-12-T-D 510.000 115/140 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 12w as vàng vỏ trắng ORD-12-V-T 510.000 115/140 mm
  Đèn led ống bơ Kingled 12w as vàng vỏ đen ORD-12-V-D 510.000 115/140 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 15w as trắng vỏ trắng ORD-15-T-T 520.000 87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 15w as trắng vỏ đen ORD-15-T-D 520.00087/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 15w as vàng vỏ trắng ORD-15-V-T 520.000 87/133 mm
  Đèn led ống bơ Kingled 15w as vàng vỏ đen ORD-15-V-D 520.000 87/133 mm

Bảng báo giá đèn led ống bơ Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáØ/D/H
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as trắng vỏ trắng DTL-7-T-T 270.000 80/115/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as vàng vỏ trắng DTL-7-V-T270.000 87/133 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as trung tính vỏ trắng DTL-7-TT-T270.000 87/133 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as trắng vỏ đen DTL-7-T-D270.000 87/133 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as vàng vỏ đen DTL-7-V-D270.000 115/140 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as trung tính vỏ đen DTL-7-TT-D270.000 115/140 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as trắng vỏ trắng DTL-12-T-T 305.000 70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as vàng vỏ trắng DTL-12-V-T  305.000 70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as trung tính vỏ trắng DTL-12-TT-T  305.000 70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as trắng vỏ đen DTL-12-T-D  305.000 70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as vàng vỏ đen DTL-12-V-D  305.000 70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as trung tính vỏ đen DTL-12-TT-D  305.000 70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as trắng vỏ trắng DTL-20-T-T 525.000 85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as vàng vỏ trắng DTL-20-V-T  525.000 85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as trung tính vỏ trắng DTL-20-TT-T  525.000 85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as trắng vỏ đen DTL-20-T-D  525.000 85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as vàng vỏ đen DTL-20-V-D  525.000 85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as trung tính vỏ đen DTL-20-TT-D  525.000 85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trắng vỏ trắng DTL-30-T-T 650.000 85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as vàng vỏ trắng DTL-30-V-T 650.000 85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trung tính vỏ trắng DTL-30-TT-T 650.000 85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trắng vỏ đen DTL-30-T-D 650.000 85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as vàng vỏ đen DTL-30-V-D 650.000 85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trung tính vỏ đen DTL-30-TT-D 650.000 85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as trắng vỏ trắng DTL-15-T-T 480.000 85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as vàng vỏ trắng DTL-15-V-T 480.000  85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as trung tính vỏ trắng DTL-15-TT-T 480.000  85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as trắng vỏ đen DTL-15-T-D 480.000  85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as vàng vỏ đen DTL-15-V-D 480.000  85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as trung tính vỏ đen DTL-15-TT-D 480.000  85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trắng vỏ trắng DTL-30-T-T 765.000  100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as vàng vỏ trắng DTL-30-V-T 765.000 100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trung tính vỏ trắng DTL-30-TT-T 765.000 100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trắng vỏ đen DTL-30-T-D 765.000 100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as vàng vỏ đen DTL-30-V-D 765.000 100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trung tính vỏ đen DTL-30-TT-D 765.000 100/140/150 mm
 Phụ kiện đế lắp nổi đèn rọi ray DN-T 30.000
 Phụ kiện đế lắp nổi đèn rọi ray DN-D 30.000

Bảng báo giá đèn led gắn tường Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáD/R/H
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA501 447.00060/80/30 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA0104A-WH 1.140.000100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA0104A-BK 1.140.000 100/100/100mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA807 913.000 180/30/180 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 4w as vàng LWA406 676.000 150/30/80 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA907 727.000 160/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA908 727.000 160/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA909 885.000 280/90/120 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA911 913.000 180/90/190 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA0130A 596.000 100/60/120 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1424 610.000 280/120/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA0127B 716.000 100/60/120 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1403 693.000 200/80/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA901A 550.000 100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1407 621.000 180/150/120 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng BW9011-2 522.000 200/100/80 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng BW5011-WH 616.000 100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng BW5011-BK 616.000 100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1425 621.000 130/50/130 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA927 728.000 60/195/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1412 490.000 160/80/140mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*5w as vàng LWA0100A-BK 1.140.000 120/100/125 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*7w as vàng LWA0149A-BK 913.000 160/50/80 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 10w as vàng LWA919-BK 913.000 90/200/90 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*5w as vàng LWA0100A-WH 1.140.000 120/100/125 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*7w as vàng LWA0149A-WH 913.000 160/50/80 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 10w as vàng LWA919-WH 913.000 90/200/90 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 12w as vàng LWA0148A -BK 830.000 140/100/75 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 12w as vàng LWA01150A-BK 830.000 100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA803-BK 875.000 100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 12w as vàng LWA0148A-WH 830.000 140/100/75 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 12w as vàng LWA0150A-WH 830.000 100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA803-WH 875.000 100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*12w as vàng LWA0148B-BK 1.244.000 165/100/75 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*12w as vàng LWA0150B-BK 1.240.000 170/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*12w as vàng LWA0148B-WH 1.244.000 165/100/75 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*12w as vàng LWA0150B-WH 1.240.000 170/100/100 mm

Bảng báo giá đèn led soi tranh Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáD/R/H
 Đèn led soi tranh Kingled LT2004-1 447.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2004-2 1.045.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2004-3 1.210.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-1 512.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-2 1.020.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-3 1.398.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-1BK 512.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-2BK 978.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-3BK1.398.000
Đèn led soi tranh Kingled LT9001-1 463.000
Đèn led soi tranh Kingled LT9001-2 945.000
Đèn led soi tranh Kingled LT9001-3 1.372.000
Đèn led soi tranh Kingled LT0184-1A 515.000
Đèn led soi tranh Kingled LT0184-3A 1.423.000
Đèn led soi tranh Kingled LT0184-5A 2.217.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2003-1 447.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2003-2 913.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2003-3 1.210.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2003-5 2.128.000

Bảng báo giá đèn bàn cảm ứng thông minh Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáD/R/H
 Đèn led bàn cảm ứng thông minh Kingled 8w as vàng/trung tính/ trắng DB-8-LX 1.060.000
Đèn led bàn cảm ứng thông minh Kingled 8w as vàng/trung tính/ trắng LA-C528 660.000
Đèn led bàn cảm ứng thông minh Kingled 8w as vàng/trung tính/ trắng LA-C508 660.000

Bảng báo giá đèn led ốp trần Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáD/R/H
 Đèn led ốp trần Kingled 12w tròn as vàng ONL-12-T162-V 260.000 Ø 162/28 mm
Đèn led ốp trần Kingled 12w tròn as trắng ONL-12-T162-T260.000 Ø 162/28 mm
Đèn led ốp trần Kingled 12w vuông as vàng ONL-12-V162-V260.000 162/162/28 mm
Đèn led ốp trần Kingled 12w vuông as trắng ONL-12-V162-T260.000 162/162/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w tròn as vàng ONL-18-T220-V 340.000  Ø 220/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w tròn as trắng ONL-18-T220-T 340.000 Ø 220/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w vuông as vàng ONL-18-V220-V 340.000 220/220/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w vuông as trắng ONL-18-V220-T 340.000 220/220/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn as vàng ONL-24-T300-V 510.000 Ø 300/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn as trắng ONL-24-T300-T 510.000 Ø 300/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w vuông as vàng ONL-24-V300-V 510.000 300/300/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w vuông as trắng ONL-24-V300-T 510.000 300/300/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 28w tròn 6 chế độ màu DL-S28T 2.550.000 Ø430/91 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 38w tròn 6 chế độ màu DL-C415T 2.800.000 Ø530/135 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 56w tròn 10 chế độ màu DL-C515T 3.600.000 Ø600/78 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn 3 chế độ màu DL-C102 1.130.000 Ø450/91 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn 3 chế độ màu DL-Q202 510.000 300/300/28 mm

Bảng báo giá đèn led lon nổi tán quang Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáD/R/H
 Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as vàng vỏ đen OBK -7-V-D 240.000 Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as trung tính vỏ đen OBK -7-TT-D240.000 Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as trắng vỏ đen OBK -7-T-D240.000Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as vàng vỏ đen OBK -12-V-D360.000Ø 110/65 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as trung tính vỏ đen OBK -12-V-D 330.000  Ø 110/65 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as trắng vỏ đen OBK -12-V-D 360.000 Ø 110/65 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as vàng vỏ trắng OBK -7-V-T 240.000Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as trung tính vỏ trắng OBK -7-TT-T 240.000Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as trắng vỏ trắng OBK -7-T-T 240.000Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as vàng vỏ trắng OBK -12-V-T 360.000 Ø 300/28 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as trung tính vỏ trắng OBK -12-TT-T 360.000 300/300/28 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as trắng vỏ trắng OBK -12-T-T 360.000 300/300/28 mm

Bảng báo giá đèn led dây nổi tán quang Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáĐộ dài
 Đèn led dây Kingled 8w as vàng LD-8-5050-V 120.000  50m/ cuộn
Đèn led dây Kingled 8w as trắng LD-8-5050-T240.00050m/ cuộn
Nguồn led dây80.000

Bảng báo giá đèn led thả trần Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáĐường kính
 Đèn led thả trần Kingled 90w as vàng PL014 5.400.000 800+600+450 mm
Đèn led thả trần Kingled 36w as vàng P0011A 3.584.000
Đèn led thả trần Kingled 12w as vàng DTR-12T-CR-V 792.000
Đèn led thả trần Kingled 12w as trắng DTR-12T-CR-T 792.000
Đèn led thả trần Kingled 36w as vàng P0012A 2.520.000
Đèn led thả trần Kingled 30w+24w as vàng P0081002A 3.600.000
Đèn led thả trần Kingled 30+24+20w as vàng P0081003A 4.700.000 600/450/300 mm
Đèn led thả trần Kingled 12w as vàng PL016 2.072.000
Đèn led thả trần Kingled 75w as vàng P0082002A 3.663.000 49*49/61*61 mm
Đèn led thả trần Kingled 93w as vàng P0082003A 4.919.00037*37/49*49/61* mm
Đèn led thả trần Kingled 38w as vàng BP6201 2.050.000 Ø 600 mm
Đèn led thả trần Kingled 63w as vàng BP6202 2.800.000 Ø 600 +400mm
Đèn led thả trần Kingled 114w as vàng BP6203 4.320.000 Ø 800 +600+400 mm
Đèn led thả trần Kingled 40w as vàng BP62112.145.000 500/500mm
Đèn led thả trần Kingled 64w as vàng BP6212 2.800.000 500*500/300*300 mm
Đèn led thả trần Kingled 120w as vàng BP6213 4.450.000 700*700+500*500+300*300 mm
Đèn led thả trần Kingled 188w as vàng BP6214 6.750.000 900*900+700*700+500*500+300*300 mm

Bảng báo giá đèn búp Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáĐường kính/ độ cao
 Đèn led búp Kingled 5w as vàng LB-5-A60-V 50.000 Ø 60*108 mm
Đèn led búp Kingled 5w as trắng LB-5-A60-T 50.000 Ø 60*108 mm
 Đèn led búp Kingled 9w as vàng LB-9-A60-V 58.000 Ø 60*108 mm
 Đèn led búp Kingled 9w as trắng LB-9-A60-T 58 .000 Ø 60*108 mm
 Đèn led búp Kingled 13w as vàng LB-13-A60-V 82 .000 Ø 60*120 mm
 Đèn led búp Kingled 13w as trắng LB-13-A60-T 82.000 Ø 60*120 mm
 Đèn led búp Kingled 15w as vàng LB-15-A70-V 94 .000 Ø 70*134 mm
 Đèn led búp Kingled 15w as trắng LB-15-A70-T 94.000 Ø 70*134 mm
 Đèn led búp Kingled 20w as vàng LB-20-A80-V177.000Ø 80*150 mm
 Đèn led búp Kingled 20w as trắng LB-20-A80-T177.000Ø 80*150 mm
 Đèn led búp Kingled 30w as vàng LB-30-A100-V 237.000 Ø 100*150 mm
 Đèn led búp Kingled 30w as trắng LB-30-A100-T 237 .000 Ø 80*150 mm
 Đèn led búp Kingled 40w as vàng LB-40-A120-V 310 .000 Ø 120*210 mm
 Đèn led búp Kingled 40w as trắng LB-40-A120-T 310 .000 Ø 120*210 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T5 Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáChiều dài
 Đèn tuýp led Kingled 16w as vàng T5-16-120-V 168.000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 16w as trắng T5-16-120-T 168.0001200 mm
Đèn tuýp led Kingled 12w as vàng T5-12-90-V 136.000 900 mm
Đèn tuýp led Kingled 12w as trắng T5-12-90-T 136 .000 900 mm
Đèn tuýp led Kingled 8w as vàng T5-8-60-V 115 .000 600 mm
Đèn tuýp led Kingled 8w as trắng T5-8-60-T 115.000 600 mm
Đèn tuýp led Kingled 4w as vàng T5-4-30-V 87 .000 300 mm
Đèn tuýp led Kingled 4w as trắng T5-4-30-T 87.000 300 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T8 – Nhôm Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáChiều dài
 Đèn tuýp led Kingled 18w as vàng T8-18-120-V 170.000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 18w as trắng T8-18-120-T 170.0001200 mm
Đèn tuýp led Kingled 22w as vàng T8-22-120-V 200.000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 22w as trắng T8-22-120-T 200 .000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 9w as vàng T8-9-60-V 135 .000 600 mm
Đèn tuýp led Kingled 9w as trắng T8-9-60-T 135.000 600 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T8 – Thủy tinh Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáChiều dài
 Đèn tuýp led Kingled 18w as vàng T8-18-120-GL-V 85.000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 18w as trắng T8-18-120-GL-T 85.0001200 mm
Đèn tuýp led Kingled 22w as vàng T8-22-120-GL-V 105.000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 22w as trắng T8-22-120-GL-T 105 .000 1200 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led bán nguyệt Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáChiều dài
 Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 48w as vàng TBN-48-120-V 375.000 1200 mm
Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 48w as trung tính TBN-48-120-TT375.0001200 mm
Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 48w as trắng TBN-48-120-T375.000 1200 mm
 Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 24w as vàng TBN-24-120-V 260 .000 600 mm
Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 24w as trung tính TBN-24-120-TT260 .000 600 mm
Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 24w as trắng TBN-24-120-T260.000 600 mm

Bảng báo giá đèn led sân vườn Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáChiều dài
 Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as vàng GR309S 1.450.000 Ø 90*250mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as trắng GR309S1.450.000Ø 90*250 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as vàng GR3091.660.000Ø 90*500 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as trắng GR3091.660.000Ø 90*500 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as vàng GR3082.070 .000Ø 90*800 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as trắng GR3082.070 .000Ø 90*800 mm

Bảng báo giá đèn led pha Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩmGiáD/R/C
 Đèn led pha Kingled 10w as vàng/ trắng FL-KC10 220.000 137*115*55 mm
Đèn led pha Kingled 30w as vàng/ trắng FL-KC30 550.000213*171*67 mm
Đèn led pha Kingled 50w as vàng/ trắng FL-KC50 830.000 241*193*72 mm
Đèn led pha Kingled 80w as vàng/ trắng FL-KC80 1.580 .000 287*369*93 mm
Đèn led pha Kingled 100w as vàng/ trắng FL-KC100 1.800 .000 391*316*94 mm
Đèn led pha Kingled 150w as vàng/ trắng FL-KC150 3.550.000391*316*94 mm
Đèn led pha Kingled 200w as vàng/ trắng FL-KC200 4.730 .000391*316*94 mm