Tổng hợp bảng báo giá đèn led KINGLED tháng 4 năm 2018 tại Đèn LED Vinalight (Chưa chiết khấu)

Bảng báo giá đèn led âm trần tán quang Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần Kingled as vàng 6w DL-6-T100-V  120.000  76/100/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trắng 6w DL-6-T100-T  120.000 76/100/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trung tính 6w DL-6-T100-TT  120.000 76/100/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as 3 màu 6w DL-8-T100-V  140.000 76/100/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as vàng 8w DL-8-T120-V  155.000  90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trắng 8w DL-8-T120-T  155.000  90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trung tính 8w DL-8-T120-TT  155.000  90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as ba màu 8w DL-8-T120-DM  200.000  90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as ba màu 8w DL-8-T120-DIM  200.000  90/120/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as vàng 12w DL-12-T140-V  200.000  110/140/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trắng 12w DL-12-T140-T 200.000  110/140/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as trung tính 12w DL-12-T140-TT 200.000  110/140/30 mm
 Đèn led âm trần Kingled as ba màu 12w DL-12-T140-DM  300.000  110/140/30 mm

 Bảng báo giá đèn led panel tròn – vuông Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led panel Kingled 6w tròn as vàng PL-6-T120-V  145.000  105/120/21 mm
 Đèn led panel Kingled 6w tròn as trắng PL-6-T120-T  145.000 105/120/21 mm
 Đèn led panel Kingled 6w vuông as vàng PL-6-V120-V  145.000 105/120/21 mm
 Đèn led panel Kingled 6w vuông as trắng PL-6-V120-T  145.000 105/120/21 mm
 Đèn led panel Kingled 9w tròn as vàng PL-9-T155-V 200.000 130/150/21 mm
Đèn led panel Kingled 9w tròn as trắng PL-9-T155-T 200.000 130/150/21 mm
 Đèn led panel Kingled 9w vuông as vàng PL-9-V155-V 200.000 130/150/21 mm
Đèn led panel Kingled 9w vuông as trắng PL-9-V155-T 200.000 130/150/21 mm
 Đèn led panel Kingled 12w tròn as vàng PL-12-T176-V  220.000  160/176/21 mm
 Đèn led panel Kingled 12w tròn as trắng PL-12-T176-T  220.000  160/176/21 mm
 Đèn led panel Kingled 12w vuông as vàng PL-12-V176-V  220.000  160/176/21 mm
 Đèn led panel Kingled 12w vuông as trắng PL-12-V176-T  220.000  160/176/21 mm
 Đèn led panel Kingled 16w tròn as vàng PL-16-T200-V  270.000  180/200/21 mm
 Đèn led panel Kingled 16w tròn as trắng PL-16-T200-T  270.000  180/200/21 mm
 Đèn led panel Kingled 16w vuông as vàng PL-16-V200-V  270.000  180/200/21 mm
 Đèn led panel Kingled 16w vuông as trắng PL-16-V200-T  270.000  180/200/21 mm
 Đèn led panel Kingled 20w tròn as vàng PL-20-T230-V  320.000  210/230/21 mm
 Đèn led panel Kingled 20w tròn as trắng PL-20-T230-T  320.000  210/230/21 mm
 Đèn led panel Kingled 20w vuông as vàng PL-20-V230-V  320.000  210/230/21 mm
  Đèn led panel Kingled 20w vuông as trắng PL-20-V230-T  320.000  210/230/21 mm

 Bảng báo giá đèn led panel hộp Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét
 Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 36w PL-36-3060  615.000  280*580 mm
Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 45w PL-45-30120  850.000 280*1180 mm
Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 45w PL-45-6060  800.000  580*580 mm
Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 90w PL-90-3060  1.700.000  580*1180 mm

 Bảng báo giá đèn led panel tấm mỏng Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét
 Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 48w PL-48-30120  868.000  280*1180 mm
Đèn led panel Kingled as vàng/trắng 48w PL-48-6060  868.000 580*580 mm
 Phụ kiện tai cài  50.000
 Phụ kiện thả cáp  80.000

 Bảng báo giá đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as vàng 3w DLR-3-T85-V  160.000  76/85/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as trắng 3w trắng DLR-3-T85-T  160.000 76/85/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as vàng 5w DLR-5-T95-V  230.000  85/95/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as trắng 5w trắng DLR-5-T95-T  230.000  85/95/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as vàng 7w DLR-7-T110-V  290.000  90/110/40 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi spotlight Kingled as trắng 7w trắng DLR-7-T110-T  290.000  90/110/40 mm

 Bảng báo giá đèn led âm trần rọi COB spotlight Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 6w DLR-6-T82-V  170.000  76/82/61mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 6w DLR-6-T82-T  170.000 76/82/61 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 6w DLR-6-T82-TT  170.000 76/82/61 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 16w DLR-16-T110-T  319.000  90/110/87 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 16w DLR-16-T110-V 319.000  90/110/87 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 16w DLR-7-T110-TT 319.000  90/110/87 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 10w DLR-10-T115-V  320.000  100/115/68 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 10w DLR-10-T115-T  320.000  100/115/68 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 10w DLR-10-T115-TT  320.000   100/115/68 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 20w DLR-20-T145-V  454.000   130/145/82 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 20w DLR-20-T145-T  454.000   130/145/82 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 20w DLR-20-T145-TT  454.000   130/145/82 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 30w DLR-30-T180-V  650.000   170/180/88 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 30w DLR-30-T180-T  650.000   170/180/88 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 30w DLR-30-T180-TT  650.000   170/180/88 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 10w DLR-10-V115-V  320.000   100/115/68 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 10w DLR-10-V115-T  320.000  100/115/68  mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 10w DLR-10-V115-TT  320.000   100/115/68 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 20w DLR-20-V145-V  454.000  130/145/82 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 20w DLR-20-V145-T  454.000   130/145/82 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 20w DLR-20-V145-TT  454.000   130/145/82 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as vàng 30w DLR-30-V180-V  650.000  170/180/88 mm
  Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trắng 30w DLR-30-V180-T  650.000   170/180/88 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi COB spotlight Kingled as trung tính 30w DLR-30-V180-TT  650.000   170/180/88 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần rọi Grilllight Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as vàng 1*10w GL-1*10-V120-V  470.000  100/120/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trắng 1*10w GL-1*10-V120-T  470.000  100/120/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trung tính 1*10w GL-1*10-V120-TT  470.000  100/120/90mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as vàng 2*10w GL-2*10-V227-V  878.000  210/227/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trắng 2*10w GL-2*10-V227-T  878.000  210/227/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trung tính 2*10w GL-2*10-V227-TT  878.000  210/227/90 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as vàng 3*10w GL-3*10-V334-V  1.280.000  325/334/120 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trắng 3*10w GL-3*10-V334-T  1.280.000  325/334/120 mm
 Đèn led âm trần chiếu rọi Grilllight Kingled as trung tính 3*10w GL-3*10-V334-TT  1.280.000  325/334/120 mm

Bảng báo giá đèn led ống bơ Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ống bơ Kingled 7w as trắng vỏ trắng ORD-7-T-T  360.000  87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 7w as trắng vỏ đen ORD-7-T-D  360.000  87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 7w as vàng vỏ trắng ORD-7-V-T  360.000  87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 7w as vàng vỏ đen ORD-7-V-D  360.000  87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 12w as trắng vỏ trắng ORD-12-T-T  510.000  115/140 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 12w as trắng vỏ đen ORD-12-T-D  510.000  115/140 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 12w as vàng vỏ trắng ORD-12-V-T  510.000  115/140 mm
  Đèn led ống bơ Kingled 12w as vàng vỏ đen ORD-12-V-D  510.000  115/140 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 15w as trắng vỏ trắng ORD-15-T-T  520.000  87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 15w as trắng vỏ đen ORD-15-T-D  520.000 87/133 mm
 Đèn led ống bơ Kingled 15w as vàng vỏ trắng ORD-15-V-T  520.000  87/133 mm
  Đèn led ống bơ Kingled 15w as vàng vỏ đen ORD-15-V-D  520.000  87/133 mm

Bảng báo giá đèn led ống bơ Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Ø/D/H
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as trắng vỏ trắng DTL-7-T-T  270.000  80/115/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as vàng vỏ trắng DTL-7-V-T 270.000  87/133 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as trung tính vỏ trắng DTL-7-TT-T 270.000  87/133 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as trắng vỏ đen DTL-7-T-D 270.000  87/133 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as vàng vỏ đen DTL-7-V-D 270.000  115/140 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 7w as trung tính vỏ đen DTL-7-TT-D 270.000  115/140 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as trắng vỏ trắng DTL-12-T-T  305.000  70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as vàng vỏ trắng DTL-12-V-T   305.000  70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as trung tính vỏ trắng DTL-12-TT-T   305.000  70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as trắng vỏ đen DTL-12-T-D   305.000  70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as vàng vỏ đen DTL-12-V-D   305.000  70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 12w as trung tính vỏ đen DTL-12-TT-D   305.000  70/90/160 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as trắng vỏ trắng DTL-20-T-T  525.000  85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as vàng vỏ trắng DTL-20-V-T   525.000  85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as trung tính vỏ trắng DTL-20-TT-T   525.000  85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as trắng vỏ đen DTL-20-T-D   525.000  85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as vàng vỏ đen DTL-20-V-D   525.000  85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 20w as trung tính vỏ đen DTL-20-TT-D   525.000  85/120/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trắng vỏ trắng DTL-30-T-T  650.000  85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as vàng vỏ trắng DTL-30-V-T  650.000  85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trung tính vỏ trắng DTL-30-TT-T  650.000  85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trắng vỏ đen DTL-30-T-D  650.000  85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as vàng vỏ đen DTL-30-V-D  650.000  85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trung tính vỏ đen DTL-30-TT-D  650.000  85/135/180 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as trắng vỏ trắng DTL-15-T-T  480.000  85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as vàng vỏ trắng DTL-15-V-T  480.000   85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as trung tính vỏ trắng DTL-15-TT-T  480.000   85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as trắng vỏ đen DTL-15-T-D  480.000   85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as vàng vỏ đen DTL-15-V-D  480.000   85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 15w as trung tính vỏ đen DTL-15-TT-D  480.000   85/70/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trắng vỏ trắng DTL-30-T-T  765.000   100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as vàng vỏ trắng DTL-30-V-T  765.000  100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trung tính vỏ trắng DTL-30-TT-T  765.000  100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trắng vỏ đen DTL-30-T-D  765.000  100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as vàng vỏ đen DTL-30-V-D  765.000  100/140/150 mm
 Đèn led rọi ray Kingled 30w as trung tính vỏ đen DTL-30-TT-D  765.000  100/140/150 mm
 Phụ kiện đế lắp nổi đèn rọi ray DN-T  30.000
 Phụ kiện đế lắp nổi đèn rọi ray DN-D  30.000

Bảng báo giá đèn led gắn tường Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/H
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA501  447.000 60/80/30 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA0104A-WH  1.140.000 100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA0104A-BK  1.140.000  100/100/100mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA807  913.000  180/30/180 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 4w as vàng LWA406  676.000  150/30/80 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA907  727.000  160/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA908  727.000  160/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA909  885.000  280/90/120 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA911  913.000  180/90/190 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA0130A  596.000  100/60/120 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1424  610.000  280/120/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA0127B  716.000  100/60/120 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1403  693.000  200/80/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA901A  550.000  100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1407  621.000  180/150/120 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng BW9011-2  522.000  200/100/80 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng BW5011-WH  616.000  100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng BW5011-BK  616.000  100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1425  621.000  130/50/130 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA927  728.000  60/195/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 5w as vàng LWA1412  490.000  160/80/140mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*5w as vàng LWA0100A-BK  1.140.000  120/100/125 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*7w as vàng LWA0149A-BK  913.000  160/50/80 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 10w as vàng LWA919-BK  913.000  90/200/90 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*5w as vàng LWA0100A-WH  1.140.000  120/100/125 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*7w as vàng LWA0149A-WH  913.000  160/50/80 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 10w as vàng LWA919-WH  913.000  90/200/90 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 12w as vàng LWA0148A -BK  830.000  140/100/75 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 12w as vàng LWA01150A-BK  830.000  100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA803-BK  875.000  100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 12w as vàng LWA0148A-WH  830.000  140/100/75 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 12w as vàng LWA0150A-WH  830.000  100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 6w as vàng LWA803-WH  875.000  100/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*12w as vàng LWA0148B-BK  1.244.000  165/100/75 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*12w as vàng LWA0150B-BK  1.240.000  170/100/100 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*12w as vàng LWA0148B-WH  1.244.000  165/100/75 mm
 Đèn led gắn tường Kingled 2*12w as vàng LWA0150B-WH  1.240.000  170/100/100 mm

Bảng báo giá đèn led soi tranh Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/H
 Đèn led soi tranh Kingled LT2004-1  447.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2004-2  1.045.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2004-3  1.210.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-1  512.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-2  1.020.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-3  1.398.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-1BK  512.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-2BK  978.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2005-3BK 1.398.000
Đèn led soi tranh Kingled LT9001-1  463.000
Đèn led soi tranh Kingled LT9001-2  945.000
Đèn led soi tranh Kingled LT9001-3  1.372.000
Đèn led soi tranh Kingled LT0184-1A  515.000
Đèn led soi tranh Kingled LT0184-3A  1.423.000
Đèn led soi tranh Kingled LT0184-5A  2.217.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2003-1  447.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2003-2  913.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2003-3  1.210.000
Đèn led soi tranh Kingled LT2003-5  2.128.000

Bảng báo giá đèn bàn cảm ứng thông minh Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/H
 Đèn led bàn cảm ứng thông minh Kingled 8w as vàng/trung tính/ trắng DB-8-LX  1.060.000
Đèn led bàn cảm ứng thông minh Kingled 8w as vàng/trung tính/ trắng LA-C528  660.000
Đèn led bàn cảm ứng thông minh Kingled 8w as vàng/trung tính/ trắng LA-C508  660.000

Bảng báo giá đèn led ốp trần Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/H
 Đèn led ốp trần Kingled 12w tròn as vàng ONL-12-T162-V  260.000  Ø 162/28 mm
Đèn led ốp trần Kingled 12w tròn as trắng ONL-12-T162-T 260.000  Ø 162/28 mm
Đèn led ốp trần Kingled 12w vuông as vàng ONL-12-V162-V 260.000  162/162/28 mm
Đèn led ốp trần Kingled 12w vuông as trắng ONL-12-V162-T 260.000  162/162/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w tròn as vàng ONL-18-T220-V  340.000   Ø 220/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w tròn as trắng ONL-18-T220-T  340.000  Ø 220/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w vuông as vàng ONL-18-V220-V  340.000  220/220/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 18w vuông as trắng ONL-18-V220-T  340.000  220/220/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn as vàng ONL-24-T300-V  510.000  Ø 300/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn as trắng ONL-24-T300-T  510.000  Ø 300/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w vuông as vàng ONL-24-V300-V  510.000  300/300/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w vuông as trắng ONL-24-V300-T  510.000  300/300/28 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 28w tròn 6 chế độ màu DL-S28T  2.550.000  Ø430/91 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 38w tròn 6 chế độ màu DL-C415T  2.800.000  Ø530/135 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 56w tròn 10 chế độ màu DL-C515T  3.600.000  Ø600/78 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn 3 chế độ màu DL-C102  1.130.000  Ø450/91 mm
 Đèn led ốp trần Kingled 24w tròn 3 chế độ màu DL-Q202  510.000  300/300/28 mm

Bảng báo giá đèn led lon nổi tán quang Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/H
 Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as vàng vỏ đen OBK -7-V-D  240.000  Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as trung tính vỏ đen OBK -7-TT-D 240.000  Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as trắng vỏ đen OBK -7-T-D 240.000 Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as vàng vỏ đen OBK -12-V-D 360.000 Ø 110/65 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as trung tính vỏ đen OBK -12-V-D  330.000   Ø 110/65 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as trắng vỏ đen OBK -12-V-D  360.000  Ø 110/65 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as vàng vỏ trắng OBK -7-V-T  240.000 Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as trung tính vỏ trắng OBK -7-TT-T  240.000 Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 7w tròn as trắng vỏ trắng OBK -7-T-T  240.000 Ø 90/57 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as vàng vỏ trắng OBK -12-V-T  360.000  Ø 300/28 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as trung tính vỏ trắng OBK -12-TT-T  360.000  300/300/28 mm
Đèn led lon nổi tán quang Kingled 12w tròn as trắng vỏ trắng OBK -12-T-T  360.000  300/300/28 mm

Bảng báo giá đèn led dây nổi tán quang Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Độ dài
 Đèn led dây Kingled 8w as vàng LD-8-5050-V  120.000   50m/ cuộn
Đèn led dây Kingled 8w as trắng LD-8-5050-T 240.000 50m/ cuộn
Nguồn led dây 80.000

Bảng báo giá đèn led thả trần Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Đường kính
 Đèn led thả trần Kingled 90w as vàng PL014  5.400.000  800+600+450 mm
Đèn led thả trần Kingled 36w as vàng P0011A  3.584.000
Đèn led thả trần Kingled 12w as vàng DTR-12T-CR-V  792.000
Đèn led thả trần Kingled 12w as trắng DTR-12T-CR-T  792.000
Đèn led thả trần Kingled 36w as vàng P0012A  2.520.000
Đèn led thả trần Kingled 30w+24w as vàng P0081002A  3.600.000
Đèn led thả trần Kingled 30+24+20w as vàng P0081003A  4.700.000  600/450/300 mm
Đèn led thả trần Kingled 12w as vàng PL016  2.072.000
Đèn led thả trần Kingled 75w as vàng P0082002A  3.663.000  49*49/61*61 mm
Đèn led thả trần Kingled 93w as vàng P0082003A  4.919.000 37*37/49*49/61* mm
Đèn led thả trần Kingled 38w as vàng BP6201  2.050.000  Ø 600 mm
Đèn led thả trần Kingled 63w as vàng BP6202  2.800.000  Ø 600 +400mm
Đèn led thả trần Kingled 114w as vàng BP6203  4.320.000  Ø 800 +600+400 mm
Đèn led thả trần Kingled 40w as vàng BP6211 2.145.000  500/500mm
Đèn led thả trần Kingled 64w as vàng BP6212  2.800.000  500*500/300*300 mm
Đèn led thả trần Kingled 120w as vàng BP6213  4.450.000  700*700+500*500+300*300 mm
Đèn led thả trần Kingled 188w as vàng BP6214  6.750.000  900*900+700*700+500*500+300*300 mm

Bảng báo giá đèn búp Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Đường kính/ độ cao
 Đèn led búp Kingled 5w as vàng LB-5-A60-V  50.000  Ø 60*108 mm
Đèn led búp Kingled 5w as trắng LB-5-A60-T  50.000  Ø 60*108 mm
 Đèn led búp Kingled 9w as vàng LB-9-A60-V  58.000  Ø 60*108 mm
 Đèn led búp Kingled 9w as trắng LB-9-A60-T  58 .000  Ø 60*108 mm
 Đèn led búp Kingled 13w as vàng LB-13-A60-V  82 .000  Ø 60*120 mm
 Đèn led búp Kingled 13w as trắng LB-13-A60-T  82.000  Ø 60*120 mm
 Đèn led búp Kingled 15w as vàng LB-15-A70-V  94 .000  Ø 70*134 mm
 Đèn led búp Kingled 15w as trắng LB-15-A70-T  94.000  Ø 70*134 mm
 Đèn led búp Kingled 20w as vàng LB-20-A80-V 177.000 Ø 80*150 mm
 Đèn led búp Kingled 20w as trắng LB-20-A80-T 177.000 Ø 80*150 mm
 Đèn led búp Kingled 30w as vàng LB-30-A100-V  237.000  Ø 100*150 mm
 Đèn led búp Kingled 30w as trắng LB-30-A100-T  237 .000  Ø 80*150 mm
 Đèn led búp Kingled 40w as vàng LB-40-A120-V  310 .000  Ø 120*210 mm
 Đèn led búp Kingled 40w as trắng LB-40-A120-T  310 .000  Ø 120*210 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T5 Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
 Đèn tuýp led Kingled 16w as vàng T5-16-120-V  168.000  1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 16w as trắng T5-16-120-T  168.000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 12w as vàng T5-12-90-V  136.000  900 mm
Đèn tuýp led Kingled 12w as trắng T5-12-90-T  136 .000  900 mm
Đèn tuýp led Kingled 8w as vàng T5-8-60-V  115 .000  600 mm
Đèn tuýp led Kingled 8w as trắng T5-8-60-T  115.000  600 mm
Đèn tuýp led Kingled 4w as vàng T5-4-30-V  87 .000  300 mm
Đèn tuýp led Kingled 4w as trắng T5-4-30-T  87.000  300 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T8 – Nhôm Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
 Đèn tuýp led Kingled 18w as vàng T8-18-120-V  170.000  1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 18w as trắng T8-18-120-T  170.000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 22w as vàng T8-22-120-V  200.000  1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 22w as trắng T8-22-120-T  200 .000  1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 9w as vàng T8-9-60-V  135 .000  600 mm
Đèn tuýp led Kingled 9w as trắng T8-9-60-T  135.000  600 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T8 – Thủy tinh Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
 Đèn tuýp led Kingled 18w as vàng T8-18-120-GL-V  85.000  1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 18w as trắng T8-18-120-GL-T  85.000 1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 22w as vàng T8-22-120-GL-V  105.000  1200 mm
Đèn tuýp led Kingled 22w as trắng T8-22-120-GL-T  105 .000  1200 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led bán nguyệt Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
 Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 48w as vàng TBN-48-120-V  375.000  1200 mm
Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 48w as trung tính TBN-48-120-TT 375.000 1200 mm
Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 48w as trắng TBN-48-120-T 375.000  1200 mm
 Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 24w as vàng TBN-24-120-V  260 .000  600 mm
Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 24w as trung tính TBN-24-120-TT 260 .000  600 mm
Đèn tuýp led bán nguyết Kingled 24w as trắng TBN-24-120-T 260.000  600 mm

Bảng báo giá đèn led sân vườn Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
 Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as vàng GR309S  1.450.000  Ø 90*250mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as trắng GR309S 1.450.000 Ø 90*250 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as vàng GR309 1.660.000 Ø 90*500 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as trắng GR309 1.660.000 Ø 90*500 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as vàng GR308 2.070 .000 Ø 90*800 mm
Đèn led sân vườn Kingled 5*1w as trắng GR308 2.070 .000 Ø 90*800 mm

Bảng báo giá đèn led pha Kingled

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led pha Kingled 10w as vàng/ trắng FL-KC10  220.000  137*115*55 mm
Đèn led pha Kingled 30w as vàng/ trắng FL-KC30  550.000 213*171*67 mm
Đèn led pha Kingled 50w as vàng/ trắng FL-KC50  830.000  241*193*72 mm
Đèn led pha Kingled 80w as vàng/ trắng FL-KC80  1.580 .000  287*369*93 mm
Đèn led pha Kingled 100w as vàng/ trắng FL-KC100  1.800 .000  391*316*94 mm
Đèn led pha Kingled 150w as vàng/ trắng FL-KC150  3.550.000 391*316*94 mm
Đèn led pha Kingled 200w as vàng/ trắng FL-KC200  4.730 .000 391*316*94 mm