Tổng hợp bảng báo giá đèn led Rạng Đông năm 2018 tại Nhà phân phối đèn LED Vinalight (Giá chưa chiết khấu)

Bảng giá đèn led downlight âm trần Rạng Đông

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/Viền/Cao
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 76/3W (S) Liên Hệ 76/90/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 90/5W (S) Liên Hệ 90/110/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 90/7W (S) 102.000 95/115/62
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 110/7W (S) Liên Hệ 110/140/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 110/9W(S) 144.000 115/140/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT02L ĐM 90/16W 157.000 160/200/100
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT02L ĐM 110/9W 185.000 208/240/120
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 90/5W(E) 118.000 90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 90/7W(E) 124.000 90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 90/9W(E) 131.000 90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 110/7W(E) 137.000 90/138/50
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 110/9W(E) 147.000 115/138/50
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 110/12W(E) 157.000 90/118/40
  Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 155/16W(E) 279.000 155/150/44
  Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 155/25W(E) 326.000 1555/180/44
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L DP 90/9W Liên Hệ 90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L DP 90/12W Liên Hệ 90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L DP 110/14W Liên Hệ 110/138/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT01L XG 95/9W 316.000 95/110/65
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT06L 90/5W (SS) 87.000 90/115/35
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT06L 90/7W (SS) 102.000 90/115/35
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT06L 110/5W (SS) 120.000 110/140/35
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT06L 110/7W (SS) 145.000 110/140/35

Bảng giá đèn tuýp led tube Rạng Đông

Tên sản phẩmGiáĐường kính/ độ dài
 Đèn tuýp led tube T8 120/20w (E)257.000-272.000 26*1212 mm
 Đèn tuýp led tube T8 60/10w (S)103.000-118.000 26*603 mm
 Đèn tuýp led tube T8 120/18w (S)157.000-171.000 26*1212 mm
 Đèn tuýp led tube T8 N01 60/10w (SS) 92.000 26*603 mm
 Đèn tuýp led tube T8 N01 120/18w (SS) 130.000 26*1212 mm
 Đèn tuýp led tube BD T8L TT01 M11/18Wx1 (SS) 158.000 624*48*28 mm
Đèn tuýp led tube BD T8L TT01 M21/18Wx1 (SS) 139.000 1238*48*28 mm
 Đèn tuýp led tube BD TL8 N01 M11/10Wx1 (S)139.000 623*48*28 mm
 Đèn tuýp led tube BD TL8 N01 M11/18Wx1 (S)191.000 1212*48*28 mm
 Đèn tuýp led tube BD T8L M11/10Wx1 (S) 148.000 603*48*23 mm
 Đèn tuýp led tube BD T8L M11/18Wx1 (S) 216.000 1238*48*23 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT02 T5 N01 60/8w (liền thân) 93.000 600*21*27 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT02 T5 N01 120/16w  (liền thân ) 127.000 1200*21*27 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT01 T8/10w ( liền thân) 145.000 600*38*38 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT01 T8/18w ( liền thân) 209.000 1200*30*38 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT02 T5 N01 30/4w (liền thân) 66.000 300*23*24
 Đèn tuýp led tube BD LT03 T5 N02 60/8w (SS) 107.800 570*22*35
 Đèn tuýp led tube BD LT03 T5 N02 120/16w (SS) 151.800 1180*22*35

Bảng giá đèn led panel Rạng Đông

Tên sản phẩmGiá D*R*C
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 60×60/50w (E) 2.280.000 600*600*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 30×120/50w (E) 2.280.000 1200*300*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 60×120/75w(E) 4.330.000 150*1200*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 60×120/75w 6.134.000 150*1200*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P102 30×120/36w (S) 1.617.000 300*1200*12 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P102 60×60/36w (S) 4.114.000 600*600*12 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 90/6W (SS) 124.000
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 110/6W (SS) 127.000
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 110/9W (SS) 152.000
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 135/9W (SS) 168.000
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 135/12W (SS) 178.000
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 160/12W (SS) 183.000

Bảng giá đèn led ốp trần Rạng Đông

Tên sản phẩmGiá Lỗ khoét/ chiều cao
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN CB02L/12W (S) 693.000 300*95 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 270/7W (S 174.000 227*76
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 270/9W (S) 229.000 270*80
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 270/14W 231.000 270*80
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 320/14W 297.000 320*80 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 320/18W 363.000 320*80 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 05L 160/9W (S) 143.000 160*48 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 05L 220/14W (S) 222.000 220*48 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 06L 320/18W (S) 311.000 320*80 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 08L 17×17/12W (S) 265.000 250*250*78 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 08L 23×23/18w (S) 345.000 226*226*39 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 08L 30×30/24w (S) 436.000
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 172/12w (S) 247.000
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 225/18w (S) 334.000
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 300/24W (S) 407.000
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 25×25/9w (SS) 247.000
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 35×35/14w (SS) Liên Hệ

Bảng giá đèn led búp Rạng Đông

Tên sản phẩmGiáĐường kính/chiều cao
 Đèn led búp Rạng Đông A45N1/2W 29.000 50*91 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A45N1/3W 41.000 50*91 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A55N4/5W (S) 49.000 55*108 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A60N1/9W (S) 63.000 55*108 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A60N3/7W (S) 90.000 60*114 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A70N1/12W (S) 109.000 65*123 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A80N1/15W (S) 139.000 80*155 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A95N1/20W (S) 181.000 95*160 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A120N1/30W (S) 270.000 120*218 mm
 Đèn led búp Rạng Đông TR140N1/80W (SS) Liên Hệ 140*250
 Đèn led búp Rạng Đông TR140N1/60W (SS) Liên Hệ 140*231
 Đèn led búp Rạng Đông TR50N1/8W (SS) 57.000 50*100
 Đèn led búp Rạng Đông TR60N2/10W (SS) 62.000 60*120
 Đèn led búp Rạng Đông TR60N2/12W (SS) 70.000 60*120
 Đèn led búp Rạng Đông TR70N1/14W (SS) 88.000 60*115
 Đèn led búp Rạng Đông TR80N1/20W (SS) 126.000 81*143
 Đèn led búp Rạng Đông TR100N1/30W (SS) 187.000 101*185
 Đèn led búp Rạng Đông TR120N1/40W (SS) 229.000 120*208
 Đèn led búp Rạng Đông TR140N1/50W (SS) 314.000 140*225

Bảng giá đèn led chiếu pha, chiếu rọi Rạng Đông

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led pha Rạng Đông DCP05L/10w 259.60 127*107*27
Đèn led pha Rạng Đông DCP05L/20w 382.000 154*128*29
Đèn led pha Rạng Đông DCP05L/30w 481.800 210*170*31
Đèn led pha Rạng Đông DCP05L/50w 600.600 237*205*38
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/10w 328.000 186*156*48 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/20w 493.000 136*116*40 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/30w 559.000 136*116*40 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/50w 1.069.000 285*240*60 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/70w 1.522.000 295*280*80 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/100w 2.110.000 280*252*85 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/150w 2.984.000 345*315*88 mm

Bảng giá đèn led gắn tường Rạng Đông

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT03L V/5W 327.000 100*100*100 mm
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT04L HG/5W 289.000 203*103*93 mm
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT05L T/5W 308.000 220*95*125 mm
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT06L CD/5W 327.000 280*95*115 mm

Bảng giá đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/30W 858.000 355*110*70 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/40W 2.112.000 550*240*66 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/60W 2.552.000 625*265*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/70W 2.970.000 725*285*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/120W 3.850.000 725*285*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/150W 5.720.000 725*285*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/200W Liên Hệ 830*340*100 mm

Bảng giá đèn led High Bay Rạng Đông

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 350/50W 1.412.000 410*280 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 350/70W 1.479.000 410*320 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 430/100W 2.638.000 410*360 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 430/120W 2.715.000 500*375 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 430/150W 2.888.000 500*375 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 500/200W 3.500.000 500*525mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DLB01L/10W 193.000 430*345 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DLB01L/20W 289.000 430*345 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DLB01L/30W 443.000 430*345mm
 Đèn led High Bay Rạng Đông DLB01L/50W 616.000