Tổng hợp bảng báo giá đèn led Rạng Đông năm 2018 tại Nhà phân phối đèn LED Vinalight (Giá chưa chiết khấu)

Bảng giá đèn led downlight âm trần Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/Viền/Cao
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 76/3W (S)  Liên Hệ  76/90/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 90/5W (S)  Liên Hệ  90/110/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 90/7W (S)  102.000  95/115/62
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 110/7W (S)  Liên Hệ  110/140/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 110/9W(S)  144.000  115/140/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT02L ĐM 90/16W  157.000  160/200/100
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT02L ĐM 110/9W  185.000  208/240/120
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 90/5W(E)  118.000  90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 90/7W(E)  124.000  90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 90/9W(E)  131.000  90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 110/7W(E)  137.000  90/138/50
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 110/9W(E)  147.000  115/138/50
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 110/12W(E)  157.000  90/118/40
  Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 155/16W(E)  279.000  155/150/44
  Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 155/25W(E)  326.000  1555/180/44
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L DP 90/9W  Liên Hệ  90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L DP 90/12W  Liên Hệ  90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L DP 110/14W  Liên Hệ  110/138/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT01L XG 95/9W  316.000  95/110/65
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT06L 90/5W (SS)  87.000  90/115/35
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT06L 90/7W (SS)  102.000  90/115/35
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT06L 110/5W (SS)  120.000  110/140/35
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT06L 110/7W (SS)  145.000  110/140/35

Bảng giá đèn tuýp led tube Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá Đường kính/ độ dài
 Đèn tuýp led tube T8 120/20w (E) 257.000-272.000  26*1212 mm
 Đèn tuýp led tube T8 60/10w (S) 103.000-118.000  26*603 mm
 Đèn tuýp led tube T8 120/18w (S) 157.000-171.000  26*1212 mm
 Đèn tuýp led tube T8 N01 60/10w (SS)  92.000  26*603 mm
 Đèn tuýp led tube T8 N01 120/18w (SS)  130.000  26*1212 mm
 Đèn tuýp led tube BD T8L TT01 M11/18Wx1 (SS)  158.000  624*48*28 mm
Đèn tuýp led tube BD T8L TT01 M21/18Wx1 (SS)  139.000  1238*48*28 mm
 Đèn tuýp led tube BD TL8 N01 M11/10Wx1 (S) 139.000  623*48*28 mm
 Đèn tuýp led tube BD TL8 N01 M11/18Wx1 (S) 191.000  1212*48*28 mm
 Đèn tuýp led tube BD T8L M11/10Wx1 (S)  148.000  603*48*23 mm
 Đèn tuýp led tube BD T8L M11/18Wx1 (S)  216.000  1238*48*23 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT02 T5 N01 60/8w (liền thân)  93.000  600*21*27 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT02 T5 N01 120/16w  (liền thân )  127.000  1200*21*27 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT01 T8/10w ( liền thân)  145.000  600*38*38 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT01 T8/18w ( liền thân)  209.000  1200*30*38 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT02 T5 N01 30/4w (liền thân)  66.000  300*23*24
 Đèn tuýp led tube BD LT03 T5 N02 60/8w (SS)  107.800  570*22*35
 Đèn tuýp led tube BD LT03 T5 N02 120/16w (SS)  151.800  1180*22*35

Bảng giá đèn led panel Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá  D*R*C
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 60×60/50w (E)  2.280.000  600*600*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 30×120/50w (E)  2.280.000  1200*300*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 60×120/75w(E)  4.330.000  150*1200*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 60×120/75w  6.134.000  150*1200*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P102 30×120/36w (S)  1.617.000  300*1200*12 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P102 60×60/36w (S)  4.114.000  600*600*12 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 90/6W (SS)  124.000
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 110/6W (SS)  127.000
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 110/9W (SS)  152.000
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 135/9W (SS)  168.000
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 135/12W (SS)  178.000
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 160/12W (SS)  183.000

Bảng giá đèn led ốp trần Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá  Lỗ khoét/ chiều cao
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN CB02L/12W (S)  693.000  300*95 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 270/7W (S  174.000  227*76
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 270/9W (S)  229.000  270*80
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 270/14W  231.000  270*80
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 320/14W  297.000  320*80 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 320/18W  363.000  320*80 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 05L 160/9W (S)  143.000  160*48 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 05L 220/14W (S)  222.000  220*48 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 06L 320/18W (S)  311.000  320*80 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 08L 17×17/12W (S)  265.000  250*250*78 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 08L 23×23/18w (S)  345.000  226*226*39 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 08L 30×30/24w (S)  436.000
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 172/12w (S)  247.000
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 225/18w (S)  334.000
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 300/24W (S)  407.000
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 25×25/9w (SS)  247.000
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 35×35/14w (SS)  Liên Hệ

Bảng giá đèn led búp Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá Đường kính/chiều cao
 Đèn led búp Rạng Đông A45N1/2W  29.000  50*91 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A45N1/3W  41.000  50*91 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A55N4/5W (S)  49.000  55*108 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A60N1/9W (S)  63.000  55*108 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A60N3/7W (S)  90.000  60*114 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A70N1/12W (S)  109.000  65*123 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A80N1/15W (S)  139.000  80*155 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A95N1/20W (S)  181.000  95*160 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A120N1/30W (S)  270.000  120*218 mm
 Đèn led búp Rạng Đông TR140N1/80W (SS)  Liên Hệ  140*250
 Đèn led búp Rạng Đông TR140N1/60W (SS)  Liên Hệ  140*231
 Đèn led búp Rạng Đông TR50N1/8W (SS)  57.000  50*100
 Đèn led búp Rạng Đông TR60N2/10W (SS)  62.000  60*120
 Đèn led búp Rạng Đông TR60N2/12W (SS)  70.000  60*120
 Đèn led búp Rạng Đông TR70N1/14W (SS)  88.000  60*115
 Đèn led búp Rạng Đông TR80N1/20W (SS)  126.000  81*143
 Đèn led búp Rạng Đông TR100N1/30W (SS)  187.000  101*185
 Đèn led búp Rạng Đông TR120N1/40W (SS)  229.000  120*208
 Đèn led búp Rạng Đông TR140N1/50W (SS)  314.000  140*225

Bảng giá đèn led chiếu pha, chiếu rọi Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led pha Rạng Đông DCP05L/10w  259.60  127*107*27
Đèn led pha Rạng Đông DCP05L/20w  382.000  154*128*29
Đèn led pha Rạng Đông DCP05L/30w  481.800  210*170*31
Đèn led pha Rạng Đông DCP05L/50w  600.600  237*205*38
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/10w  328.000  186*156*48 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/20w  493.000  136*116*40 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/30w  559.000  136*116*40 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/50w  1.069.000  285*240*60 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/70w  1.522.000  295*280*80 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/100w  2.110.000  280*252*85 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/150w  2.984.000  345*315*88 mm

Bảng giá đèn led gắn tường Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT03L V/5W  327.000  100*100*100 mm
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT04L HG/5W  289.000  203*103*93 mm
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT05L T/5W  308.000  220*95*125 mm
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT06L CD/5W  327.000  280*95*115 mm

Bảng giá đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/30W  858.000  355*110*70 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/40W  2.112.000  550*240*66 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/60W  2.552.000  625*265*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/70W  2.970.000  725*285*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/120W  3.850.000  725*285*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/150W  5.720.000  725*285*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/200W  Liên Hệ  830*340*100 mm

Bảng giá đèn led High Bay Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 350/50W  1.412.000  410*280 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 350/70W  1.479.000  410*320 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 430/100W  2.638.000  410*360 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 430/120W  2.715.000  500*375 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 430/150W  2.888.000  500*375 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 500/200W  3.500.000  500*525mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DLB01L/10W  193.000  430*345 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DLB01L/20W  289.000  430*345 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DLB01L/30W  443.000  430*345mm
 Đèn led High Bay Rạng Đông DLB01L/50W  616.000