So sánh sự khác nhau giữa bóng tuýp led T5 và T8

Bóng tuýp led T5 và T8 khác nhau như thế nào? Đèn tuýp led ra đời