Tìm hiểu các công nghệ chiếu sáng hiện nay

1. Phân nhóm Theo nguyên lí hoạt động ta có thể phân chia các đèn