Đèn LED nông nghiệp của Samsung ra mắt thị trường Mỹ

Đèn LED nông nghiệp của Samsung ra mắt thị trường Mỹ năm 2018 Dòng đèn