Lumen là gì? tại sao nó quan trọng ?

Lumen là gì? Tại sao nó quan trọng ? Nếu như ô tô, sức mạnh