Trang Đèn LED xin gửi tới khách hàng bảng giá mới nhất của Rạng Đông

Bảng giá đèn led downlight âm trần Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/Viền/Cao
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 76/3W (S)  Liên Hệ  76/90/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 90/5W (S)  Liên Hệ  90/110/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 90/7W (S)  102.000  95/115/62
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 110/7W (S)  Liên Hệ  110/140/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 110/9W(S)  144.000  115/140/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT02L ĐM 90/16W  157.000  160/200/100
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT02L ĐM 110/9W  185.000  208/240/120
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 90/5W(E)  118.000  90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 90/7W(E)  124.000  90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 90/9W(E)  131.000  90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 110/7W(E)  137.000  90/138/50
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 110/9W(E)  147.000  115/138/50
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 110/12W(E)  157.000  90/118/40
  Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 155/16W(E)  279.000  155/150/44
  Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 155/25W(E)  326.000  1555/180/44
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L DP 90/9W  Liên Hệ  90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L DP 90/12W  Liên Hệ  90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L DP 110/14W  Liên Hệ  110/138/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT01L XG 95/9W  316.000  95/110/65
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT06L 90/5W (SS)  87.000  90/115/35
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT06L 90/7W (SS)  102.000  90/115/35
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT06L 110/5W (SS)  120.000  110/140/35
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT06L 110/7W (SS)  145.000  110/140/35

Bảng giá đèn tuýp led tube Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá Đường kính/ độ dài
     
 Đèn tuýp led tube T8 120/20w (E) 257.000-272.000  26*1212 mm
 Đèn tuýp led tube T8 60/10w (S) 103.000-118.000  26*603 mm
 Đèn tuýp led tube T8 120/18w (S) 157.000-171.000  26*1212 mm
 Đèn tuýp led tube T8 N01 60/10w (SS)  92.000  26*603 mm
 Đèn tuýp led tube T8 N01 120/18w (SS)  130.000  26*1212 mm
 Đèn tuýp led tube BD T8L TT01 M11/18Wx1 (SS)  158.000  624*48*28 mm
Đèn tuýp led tube BD T8L TT01 M21/18Wx1 (SS)  139.000  1238*48*28 mm
 Đèn tuýp led tube BD TL8 N01 M11/10Wx1 (S) 139.000  623*48*28 mm
 Đèn tuýp led tube BD TL8 N01 M11/18Wx1 (S) 191.000  1212*48*28 mm
 Đèn tuýp led tube BD T8L M11/10Wx1 (S)  148.000  603*48*23 mm
 Đèn tuýp led tube BD T8L M11/18Wx1 (S)  216.000  1238*48*23 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT02 T5 N01 60/8w (liền thân)  93.000  600*21*27 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT02 T5 N01 120/16w  (liền thân )  127.000  1200*21*27 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT01 T8/10w ( liền thân)  145.000  600*38*38 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT01 T8/18w ( liền thân)  209.000  1200*30*38 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT02 T5 N01 30/4w (liền thân)  66.000  300*23*24
 Đèn tuýp led tube BD LT03 T5 N02 60/8w (SS)  107.800  570*22*35
 Đèn tuýp led tube BD LT03 T5 N02 120/16w (SS)  151.800  1180*22*35

Bảng giá đèn led panel Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá  D*R*C
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 60×60/50w (E)  2.280.000  600*600*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 30×120/50w (E)  2.280.000  1200*300*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 60×120/75w(E)  4.330.000  150*1200*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 60×120/75w  6.134.000  150*1200*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P102 30×120/36w (S)  1.617.000  300*1200*12 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P102 60×60/36w (S)  4.114.000  600*600*12 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 90/6W (SS)  124.000  
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 110/6W (SS)  127.000  
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 110/9W (SS)  152.000  
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 135/9W (SS)  168.000  
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 135/12W (SS)  178.000  
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 160/12W (SS)  183.000  

Bảng giá đèn led ốp trần Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá  Lỗ khoét/ chiều cao
     
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN CB02L/12W (S)  693.000  300*95 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 270/7W (S  174.000  227*76
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 270/9W (S)  229.000  270*80
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 270/14W  231.000  270*80
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 320/14W  297.000  320*80 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 320/18W  363.000  320*80 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 05L 160/9W (S)  143.000  160*48 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 05L 220/14W (S)  222.000  220*48 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 06L 320/18W (S)  311.000  320*80 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 08L 17×17/12W (S)  265.000  250*250*78 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 08L 23×23/18w (S)  345.000  226*226*39 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 08L 30×30/24w (S)  436.000  
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 172/12w (S)  247.000  
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 225/18w (S)  334.000  
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 300/24W (S)  407.000  
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 25×25/9w (SS)  247.000  
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 35×35/14w (SS)  Liên Hệ  

Bảng giá đèn led búp Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá Đường kính/chiều cao
 Đèn led búp Rạng Đông A45N1/2W  29.000  50*91 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A45N1/3W  41.000  50*91 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A55N4/5W (S)  49.000  55*108 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A60N1/9W (S)  63.000  55*108 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A60N3/7W (S)  90.000  60*114 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A70N1/12W (S)  109.000  65*123 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A80N1/15W (S)  139.000  80*155 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A95N1/20W (S)  181.000  95*160 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A120N1/30W (S)  270.000  120*218 mm
 Đèn led búp Rạng Đông TR140N1/80W (SS)  Liên Hệ  140*250
 Đèn led búp Rạng Đông TR140N1/60W (SS)  Liên Hệ  140*231
 Đèn led búp Rạng Đông TR50N1/8W (SS)  57.000  50*100
 Đèn led búp Rạng Đông TR60N2/10W (SS)  62.000  60*120
 Đèn led búp Rạng Đông TR60N2/12W (SS)  70.000  60*120
 Đèn led búp Rạng Đông TR70N1/14W (SS)  88.000  60*115
 Đèn led búp Rạng Đông TR80N1/20W (SS)  126.000  81*143
 Đèn led búp Rạng Đông TR100N1/30W (SS)  187.000  101*185
 Đèn led búp Rạng Đông TR120N1/40W (SS)  229.000  120*208
 Đèn led búp Rạng Đông TR140N1/50W (SS)  314.000  140*225

Bảng giá đèn led chiếu pha, chiếu rọi Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led pha Rạng Đông DCP05L/10w  259.60  127*107*27
Đèn led pha Rạng Đông DCP05L/20w  382.000  154*128*29
Đèn led pha Rạng Đông DCP05L/30w  481.800  210*170*31
Đèn led pha Rạng Đông DCP05L/50w  600.600  237*205*38
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/10w  328.000  186*156*48 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/20w  493.000  136*116*40 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/30w  559.000  136*116*40 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/50w  1.069.000  285*240*60 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/70w  1.522.000  295*280*80 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/100w  2.110.000  280*252*85 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/150w  2.984.000  345*315*88 mm

Bảng giá đèn led gắn tường Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT03L V/5W  327.000  100*100*100 mm
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT04L HG/5W  289.000  203*103*93 mm
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT05L T/5W  308.000  220*95*125 mm
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT06L CD/5W  327.000  280*95*115 mm

Bảng giá đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/30W  858.000  355*110*70 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/40W  2.112.000  550*240*66 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/60W  2.552.000  625*265*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/70W  2.970.000  725*285*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/120W  3.850.000  725*285*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/150W  5.720.000  725*285*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/200W  Liên Hệ  830*340*100 mm

Bảng giá đèn led High Bay Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 350/50W  1.412.000  410*280 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 350/70W  1.479.000  410*320 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 430/100W  2.638.000  410*360 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 430/120W  2.715.000  500*375 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 430/150W  2.888.000  500*375 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 500/200W  3.500.000  500*525mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DLB01L/10W  193.000  430*345 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DLB01L/20W  289.000  430*345 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DLB01L/30W  443.000  430*345mm
 Đèn led High Bay Rạng Đông DLB01L/50W  616.000  

Xem chi tiết các sản phẩm khác : Tại Đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *