Bộ chao đa năng RSL-06/270/E27 Rạng Đông

68.000 

Chiều rộng         : 270mm

Đui bóng            : E27

Chóa đèn           : Nhôm

Loại bóng           : Compact