Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN05 06765 120 (6W daylight120x120)