Đầu nối chữ I RT-IW/RT-IB Vinaled

Liên hệ

Kích thước sản phẩm: L x W = 80 x 34.4mm

Cách lắp đặt: Dùng để nối thẳng 2 thanh ray lại với nhau

Hà Nội
Sài Gòn