Đầu nối chữ L RT-LW/RT-LB Vinaled

Kích thước sản phẩm: L x W = 70.6 x 70.6mm

Cách lắp đặt: Dùng để nối 2 thanh ray thành chữ L