Đầu nối chữ T RT-TW/RT-TB Vinaled

Kích thước sản phẩm: L x W = 106.2 x 70.6mm

Cách lắp đặt: Dùng để nối 3 thanh ray thành chữ T