Đầu nối chữ X RT-XW/RT-XB Vinaled

Liên hệ

Kích thước sản phẩm: L x W = 106.2 x 106.2mm

Cách lắp đặt: Dùng để nối 4 thanh ray thành chữ X

Hà Nội
Sài Gòn