Đầu nối cuối có dây cho led dây đơn sắc 8mm 2 Pins Vinaled

Độ rộng PCB : 8mm
Đấu nối : 2 pins