Đầu nối cuối có dây cho led dây đơn sắc 8mm 2 Pins Vinaled

Liên hệ

Độ rộng PCB: 8mm
Đấu nối: 2 pins
Hà Nội
Sài Gòn