Đầu nối cuối RT-EW/RT-EB Vinaled

Kích thước sản phẩm: L x W = 35.5 x 34.4mm

Mô tả: Dùng để nối vào thanh Ray để loop nguồn