Đầu nối lò xo RT-FW/RT-FB Vinaled

Kích thước sản phẩm: L x W = 293.5 x 34.6mm

Cách lắp đặt: Dùng để nối 2 thanh Ray lại với nhau với góc uốn từ 0~180°