Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A55V 05765 (5W, daylight, chụp cầu mờ, nguồn tích hợp)

35.000