Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 09765 V02 (9W, daylight, chụp cầu mờ)

52.000