Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60V 09765 (9W, daylight, chụp cầu mờ, nguồn tích hợp)

52.000