Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30765 (30W daylight)