Đèn LED nghệ thuật VNL-1072

2.300.000 

Đèn LED nghệ thuật VNL-1072

Ánh sáng: đổi màu 3 màu trắng, vàng, trung tính

Đề cao tính thẩm mỹ với 5 chiếc lá bên trong, 10 lá xếp bên ngoài

 

 

 

 

Hà Nội
Sài Gòn