Đèn LED nghệ thuật VNL-1078

Giá gốc là: 2.700.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.000.000 ₫.

Đèn LED nghệ thuật VNL-1078

Ánh sáng: 1 mặt phát sáng

Đề cao tính hợp lý với 3 vòng vàng xếp xen kẽ