Đèn LED nghệ thuật VNL-1095

2.100.000 

Đèn LED nghệ thuật VNL-1095

Ánh sáng: đổi màu 3 màu trắng, vàng, trung tính

Đề cao tính thẩm mỹ với 4 chiếc lá bên trong, 8 lá xếp bên ngoài