Đèn LED nghệ thuật VNL-1816

2.000.000 

Đèn LED nghệ thuật VNL-1816

Ánh sáng: đổi màu 3 màu trắng, vàng, trung tính

Kích thước: 850mm

Đề cao tính thẩm mỹ với 5 chiếc lá bên trong, 10 lá xếp bên ngoài