Đèn LED nghệ thuật VNL-VT01

Giá gốc là: 877.000 ₫.Giá hiện tại là: 650.000 ₫.

Đèn LED nghệ thuật VNL-VT01

Ánh sáng: đổi màu 3 màu trắng, vàng, trung tính

Kích thước: 550mm