Đèn LED nghệ thuật VNL-VT02

Giá gốc là: 850.000 ₫.Giá hiện tại là: 630.000 ₫.

Đèn LED nghệ thuật VNL-VT02

Ánh sáng: đổi màu 3 màu trắng, vàng, trung tính

Kích thước: 550mm