Đèn LED nghệ thuật VNL-VT04

650.000 

Đèn LED nghệ thuật VNL-VT04

Ánh sáng: đổi màu 3 màu trắng, vàng, trung tính

Kích thước: 550mm

 

 

 

 

 

Hà Nội
Sài Gòn