Đèn LED nghệ thuật VNL-VT09

Giá gốc là: 864.000 ₫.Giá hiện tại là: 640.000 ₫.

Đèn LED nghệ thuật VNL-VT09

Ánh sáng: đổi màu 3 màu trắng, vàng, trung tính

Kích thước: 550mm