Đèn thả 1 đui chao thủy tinh trắng mờ VNL-DT71

654.000 

Mã sản phẩm : VNL-DT71
Kích thước : 250 mm x 200 mm
Loại đui : E27 x 1 (Chưa bao gồm bóng)
Màu sắc : đen , trắng
Thân gồm chao thủy tinh trắng, đen
Có dây điện mềm màu đen điều chỉnh được

Hà Nội
Sài Gòn