Đèn thả chao thủy tinh đui đồng VNL-DT45

550.000 

Mã sản phẩm : VNL-DT45
Kích thước : 180 mm x 230 mm
Loại đui : E27 x 1 ( Chưa bao gồm bóng )
Màu sắc : thủy tinh trắng
Đặc điểm : Thân gồm chao thủy tinh trắng
Có dây điện mềm màu đen điều chỉnh được

Hà Nội
Sài Gòn