Đèn thả chao thủy tinh đui đồng VNL-DT98

765.000 

Mã sản phẩm : VNL-DT98
Kích thước (mm): 250 x H150
Loại đui: E27 x 1 ( chưa bao gồm bóng)
Màu sắc: chao thủy tinh, sắt màu đồng
Loại đui : E14 x 3 ( Chưa bao gồm bóng )
Dây xích và dây điện mềm.

Hà Nội
Sài Gòn