Đèn thả Mika led hiện đại VNL-TLN

Liên hệ

– Model: VNL-TLN246 thả 3 vòng led ngang

Kích thước Φ 20x40x60cm

1 màu giá 2.400.000đ; 3 màu giá 2.720.000đ

– Model: VNL-TLN24 thả 2 vòng led ngang

Kích thước Φ 20x40cm

1 màu giá 1.440.000đ; 3 màu giá 1.760.000đ

– Model: VNL-TLN468 thả 3 vòng led ngang

Kích thước Φ 40x60x80cm

1 màu giá 3.200.000đ; 3 màu giá 3.520.000đ

– Model: VNL-TLN46 thả 2 vòng led ngang

Kích thước Φ 40x60cm

1 màu giá 1.920.000đ; 3 màu giá 2.240.000đ

 

 

 

 

Hà Nội
Sài Gòn