Đèn thả nhôm VNL- TH719

192.000 

Model: VNL- TH719

Kích thước: Ф 250mm