Đèn thả nhôm VNL- TH724

192.000 

Model: VNL- TH724

Kích thước: Ф 260mm