Đèn thả pha lê VNL-HT901

Model: VNL-HT901

Cánh phát sáng từ dưới lên, Giá 300.000đ/cánh