Đèn thả pha lê VNL-HT902

240.000 

Model: VNL-HT902

Cánh phát sáng từ dưới lên