Đèn thả pha lê VNL- L8013

Model: VNL- L8013

Bóng E14

Kích thước Φ 800mm