Đèn thả pha lê VNL- L8013

Liên hệ

Model: VNL- L8013

Bóng E14

Kích thước Φ 800mm

Hà Nội
Sài Gòn