Đèn thả thủy tinh VNL-HERA 30-45

Model: VNL-HERA30

30 lá x 0,3w, Ф 500mm ==> giá 2.400.000đ

Model: VNL-HERA45

45 lá x 0,3w, Ф 720mm ==> giá 3.520.000đ