Đèn thả thủy tinh VNL-TD15B

2.560.000 

Model: VNL-TD15B

Đèn thả đen 15 đầu ( không bóng)