Đèn thả thủy tinh VNL-TD21B

2.880.000 

Model: VNL-TD21B

Đèn thả 21 đầu ( không bóng)