Đèn thả thủy tinh VNL-TH726

192.000 

Model: VNL-TH726

Kích thước: Ф 130mm

Giá 240.000đ/thả đơn không bóng