End caps cho led dây ngoài trời 10mm có lỗ Vinaled

Độ rộng PCB : 10mm
Chiều rộng bên trong : 12.1mm
Vật liệu : Silicon, -40℃ ~ 250℃