End caps cho led dây ngoài trời 8mm không có lỗ Vinaled

Liên hệ

Độ rộng PCB: 8mm
Chiều rộng bên trong: 10.1mm
Vật liệu: Silicon, -40℃ ~ 250℃
Hà Nội
Sài Gòn