End caps cho led dây ngoài trời 8mm không có lỗ Vinaled

Độ rộng PCB : 8mm
Chiều rộng bên trong : 10.1mm
Vật liệu : Silicon, -40℃ ~ 250℃