LED Panel ĐQ LEDPN01 54765 300×1200 (54W daylight)

1.467.000 

Hà Nội
Sài Gòn