Máng đèn tuýp LED- Máng đôi 1.2m Asia

59.000 

Model: MĐ1,2-02

Chi tiết: Máng đôi

Chiều dài: 1230 mm

Chiều rộng: 40 mm

Chiều cao: 25 mm