Máng đèn tuýp LED- Máng đôi chóa 1.2m Asia

111.000 

Model: MĐC1,2-02

Chi tiết: Máng đôi chóa

Chiều dài: 1230 mm

Chiều rộng:  170mm

Chiều cao: 66 mm

 

Hà Nội
Sài Gòn