Máng đèn tuýp LED- Máng đơn 0.6m Asia

30.000 

Model: MĐ0,6

Chi tiết: Máng đơn

Chiều dài: 625 mm

Chiều rộng: 40 mm

Chiều cao: 25 mm

 

Hà Nội
Sài Gòn